2020 Yılı Tarım Ve Hayvancılık Desteklemeleri

2020 Yılı Tarım Ve Hayvancılık Desteklemeleri

Tarım ve hayvancılık sübvansiyonları, ülkemizin yürürlüğe koyduğu yasa ve yönetmeliklerden biridir ve resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Başkan tarafından desteklenen bu destek kapsamında, araştırma 2020 yılında devam edecektir. Birçok il ve bölgede, hayvancılığın verimliliğini ve verimliliğini artırmayı ve ulusal ekonominin yaşamını sürdürmeye ve hayvan genetiğini korumaya destek sağlamayı amaçlayacaktır. 2020’de tarım ve hayvancılığın desteklenmesi Hayvan hastalıklarını önlemek ve sağlıklı hayvancılık için yolu açmak amacıyla, hayvan üretimini destekleyen yetiştiriciler, hayvancılığın sürdürülebilirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklaması;

 • “Diferansiyel ödemeler yağlı tohum bitkilerinin ve Dane Zeytinlerinin nihai uygulamasını destekler 30 Nisan 2020’ye kadar,
 • Mısır, fasulye ve Danimarka mısır fiyat farkı desteğinin uygulanması için son tarih 29 Mayıs 2020’ye kadar,
 • İyi tarım uygulamaları ve organik tarım son teslim tarihlerini destekler 30 Nisan 2020’ye kadar Uzatıldığını söyledi.

Tahıl alım fiyatı Mayıs 2020’de açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; çiftçilerimizi ve üreticilerimizi memnun etmek için bir fiyat politikası geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl, Mayıs ayının ilk haftasında çiftçilerimizi ve üreticilerimizi memnun edeceğimizi söyledi.

4 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, standardizasyon süreci toplantısından önce ve hasat döneminden önce çiftçilere iyi haberler gönderdi.

 • Türkiye Tahıl Kurulundan sert ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 1.350 TL’den 1.650 TL’ye yükseldi.
 • Arpa alım fiyatı ton başına 1.100 lireden 1.275 lireye yükselmiştir.
 • Her bir ton tahıl için 230 liret ve destek ücreti ödenecektir.

Ton başına darbe alım fiyatı;

 • 3.500 TL kırmızı mercimek
 • Yeşil Mercimek 3.200 TL
 • Nohut 3.350 TL
 • Darbeli prim ve destek altın ton başına 800 Türk lirası olacaktır.

Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1,057 trilyon lira ödeyeceklerini açıkladı.

 • 840 milyon lira, 35 ilde 408.373 üreticiye bölge temelli fındık sağlıyor,
 • 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 dizel ve gübre üreticisine 48 milyon lira sağlandı
 • 5 huzurevinde küçük aile işletmelerini desteklemek için 74 ildeki 36.728 üreticiye 12 milyon lira sağlandı,
 • 24 ilde 26.338 üreticiye 89 milyon TL mısır sübvansiyonu sağlanması,

Tahıl baklagiller için 21 ilde 43.842 üreticiye 115 milyon lira ödeyeceğiz.

Ödeme, TR kimlik kodunun son basamağına göre üreticinin hesabına aktarılacaktır.

Bu nedenle, 20 Mart 18: 00’da TR ID numarasının son basamağını 18.00’de, 27 Mart’ta “2” olanları, 3 Nisan 2020’de “4” olanları ödeyeceğiz 4 10’uncudakiler “6 ve 8” dir.

Ek olarak, bugün bir kez (20 Mart 2020) (18.00’den itibaren);

 • 183 milyon lira ıslak çay primi,
 • 8 ilde 120 tohum şirketine 61 milyon Türk lirası tohum üretimi sağlanmış,
 • 6 ilde biyo ve biyoteknoloji tarafından kontrol edilen 2.624 üreticiye 5.5 milyon liret sağladı,
 • 28 kırsal kalkınma yatırımcısına 9 milyon lira sağlandı,
 • 2,01 milyar liret tarımsal sigorta ödeyeceğimiz için üreticiye toplam 1,057 milyar 500,000 liret ödeyeceğiz.

Tarımsal destek

Tarımsal sübvansiyon kararı, 1961 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden 23 Ekim 2019’da yürürlüğe girdi ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açtı. Bu nedenle, ülkenin verimli toprakları ve hayvancılığın canlanması kaçınılmaz hale geldi. Bülten 18 Nisan 2006’da resmi gazetede yayınlandı ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19’uncu maddesine dahil edildi. Yönetmelikte yer alan bültenin uygulanması ile birçok proje kapsamında destek sağlanmıştır.

Elektronik çiftçideki korona nedeniyle tarımsal destek için başvurabilirsiniz

Corona nedeniyle kalabalık merkez 2020’de kapatılacak. Elektronik Çiftçiler Portalı Tarım Bakanlığı tarafından etkinleştirilmiştir, böylece çiftçiler tarım ve hayvancılık desteği ile ilgili tüm işlemleri elektronik medya üzerinden yapabilirler.

Ayrıca, çiftçilerin tarımla ilgili tüm işlemleri yaptıklarına ve e-devlet aracılığıyla resmi sektöre girmediklerine dair bir açıklama var.

Bekir Pakdemirli Son payında;

Zorunlu olmadıkça, resmi ofise gitmeyin, ancak tüm işlemleri e-devlet portalı üzerinden gerçekleştirmeye dikkat edin.

Fidan istekleri almak, çiftçi kayıt sistemi uygulamak, tohum talepleri almak, ticari kayıt sertifikaları vermek, istihdam alımını desteklemek, koyun hayvanlarını yetiştirmek için tütün taşıma bildirimleri almak, değerli çiftçilerimizin e-devlet portalı üzerinden sağlanacağını duyurmak istiyoruz. Toplam 852 hizmet.

Tarım ve hayvancılık destekleme ilkeleri

Aşağıda açıklandığı gibi, Başkanlık Sarayı önderliğinde alınan tarım ve hayvancılık sübvansiyonları aşağıdaki gibidir.

 1. Buzağı desteği
 2. 马拉克 Destek
 3. 水牛城 水牛城 Destek
 4. Üreme için süt içeriği analizini destekleyin
 5. Anaç koyun ve keçi desteği
 6. Koyun safkanlığını destekleyin
 7. Flock büyüme ve güncelleme desteği
 8. 蜂窝 Destek
 9. Üreme Kraliçesi Desteği
 10. Çoban müdürü istihdam desteği
 11. İpekböceği türlerini destekleyin
 12. Beslenme Boğa Desteği
 13. Düve satın alma desteği
 14. Angola keçi yetiştiriciliğini destekler
 15. Şimdi destek
 16. Programlı aşı ve küpe uygulamaları
 17. Hastalık desteği
 18. Hayvan genetik kaynakları için yerinde koruma ve geliştirme desteği
 19. Hayvan hastalığı tazminatını destekleyin

Buzağı desteği

İki veritabanına doğan buzağı sayısı, birincil kulak sayısı, cinsiyet ve doğum tarihi de kaydedilmelidir. Ek olarak, Turkvet’in kayıtlarına göre, buzağı en az 120 gün doğduğu şirkette yaşamalı ve programlanan aşı da veteriner bilgi sistemine kaydedilmelidir. Destek ödemelerini kullanmayı ümit eden şirketler her buzağı için bir destek ücreti alacaktır. Ödeme Maverick doğumlu şirket numarası ile yapıldığında, ödeme elektronik düzeltmeye kayıtlı işletme sahibi adına yatırılacaktır. Buzağının iki dönem desteği vardır. Bakım ücretleri bu iki dönemde ödenmesine rağmen, yetiştirme koşullarını karşılamayan buzağıların iki dönemden yararlanamaması durumunda, takip eden prosedürler bu aralıktan yararlanamayacaktır. Kararname hükümlerine uyan işletmeler, destek planından yararlanmak için il ve il meclislerine başvurabilirler. Ayrıca, askıya alma veya hakediş ödeme listesini düzenlemeden önce HAYGEM’i işletme listesine bildirin.

Malac’ın gereksinimlerini destekleyin

Malak desteğinden yararlanmak isteyen şirketler aynı işte en az 120 gün gelir ve aynı zamanda gelir elde etmeli ve doğumda Türkvet’e kayıt yaptırmalıdır. Ek olarak, Malak aşısı veteriner bilgi sisteminde uygun şekilde üretilmeli ve kaydedilmelidir. Malach yetiştiricileri Buffalo Breeders Association üyesi olmalıdır. Marak halkının destekten yararlanan ebeveynleri de YBS’ye kaydolmalıdır.

水牛城 水牛城 Destek

Kadın Buffalo nasıl desteklenir

Destekten yararlanan şirketler ve kadın mandalar Türkvet’e kayıt olmak zorundadır. Soy ağacına katılan dişi mandalar, diğer destek programlarından faydalanmak için YBS’ye kaydolmalıdır. Aynı zamanda, süt işinde en az 5 ay boyunca ölçülmelidir. Sütü düzenli olarak ölçen süt mandaları YBS’ye kaydedilmelidir. Ölçülecek süt sağım sistemi ile ölçülmelidir.

Üreme sütü içerik analizini ve protein oranını destekleyin

İşletme soyağacına en az 10 safkan ve karışık inek kaydetmelidir. Süt ineklerinin yağ-protein oranı yılda iki kez ölçülmeli ve vücut hücresi sayısı için etkili olan süt içeriği analizi yapılmalıdır.

Analizde üretilen yağın proteine ​​oranı% 2.0 ila% 6.0 olmalıdır. Somatik hücrelerde, etkili analiz için 1.500.000 ml kaplanır. İki analiz arasındaki geçerlilik süresi bir ay (30 gün) olmalıdır. İşletmedeki analiz sonuçları aynı veya çok yakınsa, analiz geçersiz kabul edilir.

Koyun ve keçilerin üremesi

Koyun ve keçi yetiştiriciliği 15 ay veya daha uzun olmalıdır. Tüm bunlara ek olarak Siirt, Mardin ve Şırnak gibi illerden ek destek alarak safkan tiftik keçilerinden de faydalanabilirsiniz.

2020’de koyun yetiştiriciliği için destek

Soy ağacında kayıtlı olan damızlık koyun yetiştiricileri, yetiştirme programına kayıtlı olmalı ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne üye olmalıdır. Koyun ve keçiler Türkçe olarak kazanılmalı ve tescil edilmelidir. Bu destekten faydalanan yetiştiriciler ve keçiler 4 Ocak 2020’ye kadar doğmuş olmalı ve gelecek nesiller için SOYBİS’e kayıt yaptırmalıdır.

Sürü büyüme ve yenileme destek faaliyetleri

Anaç koyun ve keçi yetiştiricileri KKBS’ye doğrudan destek için başvurmuş ve tescil edilmiştir. Hükümet düzenlemelerine göre, 15 aydan büyük keçiler için ek destek sağlanabilir.

蜂窝 Destek

Arıcılar önce AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi) üyesi olmalıdır. İşlerinde en az 30 arı kovanı olan yetiştiriciler hibeden faydalanabilecektir.

Kraliçe Arı Yetiştiricisi

Tarım Bakanlığından üretim lisansı alarak, AKS’ye ve üretici örgütlerinin üyesi olan üreticilere belge kaydedildiği sürece arılar üreme sonrasında bakım ücretlerinden faydalanacaktır. Ana arı yetiştiriciliği için satış belgeleri bulunmalı ve işletmeler aktif arı kovanı sayısının% 5’ine kadar olan destekten faydalanabilir.

Programlanabilir aşı ve küpe uygulamaları

Bakanlık tarafından belirlenen aşı esas olarak veteriner hekim tarafından yapılmalıdır. Aşı desteğinden yararlanan veterinerler serbestçe çalışmalıdır. Kamu veterinerleri, veteriner sağlık teknisyenleri ve teknisyenleri ve sözleşmeli veterinerler bu destekten faydalanamazlar.

Hayvan hastalıkları tazminat desteği

Resmi olarak belirlenmiş bir veterinerin gözetiminde hayvanlar zorunlu olarak kesilir, hastalıklara karşı tazminat nedeniyle tahrip edilen hayvanlar, zorunlu hastalıklara karşı koruma sağlamak için kesilmelidir ve resmi veteriner raporunda belirlenen hayvan ücretleri verilir.

Üye yöneticiden destek parasını kesin

5996 sayılı yasaya göre, numaralı yasaya göre. Kalan miktar üreticilerden ve yetiştiricilerden düşülmektedir. Kesimin kapsamı destek konusuna bağlıdır. Kesinti oranını tablonun yardımıyla açıklamak, bu sorunu daha net ifade etmemize yardımcı olacaktır.

Destek temaları Kesinti oranı
buzağı % 3 ila% 5
Malaga % 3 ila% 5
Kadın Buffalo % 3 ila% 5
Damızlık anaç süt içeriğinin analizi % 3 ila% 5
Besi boğa % 3 ila% 5
Keçi Keçi % 3 ila% 5
Sürü büyümesi % 3 ila% 5
Küçük baş soyağacı % 3 ila% 5
arıcılık % 3 ila% 10
Kooperatifin Mavericks ödemesine desteği % 3 ila% 25

Tabloda verdiğimiz kesinti oranı il / ilçe sendikalarının% 3’ü olmasına rağmen, merkezi sendika% 5 ve% 10, kooperatif merkez birliği% 25 azalmıştır.

Hayvancılık desteği için ödenecek tutar

En önemli değişiklik Büro tarafından çıkarılan kararname ile hayvancılığın desteklenmesinde yansıtılmaktadır. Aşağıdaki tablo aşılamayı tamamlamış ve destek planına uygun olan hayvanlara yönelik sübvansiyonların listesini göstermektedir.

… Daha Fazla 小牛 和 马拉克 Destek TL / kafa
81 ilde 4 ay ve üzeri sıtma desteği Türk lirası 350
Malaga 150 TL
Anaç manda 250 TL
81 ilin soyağacı 500 TL
Buffalo soy ağacı ile kayıtlı 400 TL
Malak soyağacında kayıtlı 400 TL
Üreme bölgesi 200 TL
Çoluk çocuk kontrolü 50 TL

Çoban Yardımı

Çin’deki istihdam oranı son zamanlarda artmasına rağmen, yeni düzenlemelere ve gündem hükümlerine göre, sürü yöneticileri (yani sürüciler) için istihdam desteği sağlamaktadır. 100’den fazla koyun ve keçi başı bulunan hayvancılık yöneticileri için istihdam desteği bu desteklerden yararlanacak, aynı zamanda hayvancılığa da sahip olacak ve kanunda belirtilen şartları yerine getireceklerdir. 5000 TL Olması kararlıdır.

Koyun keçi ve tiftik bursary

Koyun keçisi ve tiftik desteğinin ödenmesi

Yetiştiriciler ve üreticiler koyun ve keçilerin üreme üyeleridir ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararnamesi’nde açıklanan gerekli derneklerin üyeleridir. Her keçi 25 lbs Açıklama Siirt, Şırnak ve Mardin’de ödenecek Tiftik başına 20 TL Ödeme yaptığınızdan emin olun. Aynı zamanda, kararnamenin koşullarını yerine getiren yetiştiricilere ek olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayrıntılı olarak tartışılan 100 Türk lirasının ödeneceği belirtildi.

Tiftik üretim ödeneği

Tiftik üretimi yapan üreticilerin kararnamede belirtilen şartları karşıladıkları ve tiftik veritabanı sistemine kayıtlı üreticilerin 30 TL Ödenecek.

Uşak, İzmir, Erzinkan, Aksaray, Bursa, Balıkesir, Adana vb. Kentlerde yapılan analizler sonucunda süt belirlendi. Damızlık süt kalitesini desteklemek için içerik maddesindeki her inek için ödenmesi gereken miktar.

İpekböceği destek ödemesi

Üniteyi desteklemek için kullanılan ipekböceği ödeneği tohum, kutu ve koza sayısına göre değişecektir. “İpek Böceği” nde tohumlar birim olarak hesaplanır ve her birim 70 Türk lirası, yaşça her koza kilogram olarak 50 TL öder.

Yem bitkileri Destek – Arıcılık 2020’den başlayan destek ödemeleri

Kraliçe Arı, Damızlık Arı ve Arı Kovanı Kovaları için ayrı ödeme yöntemleri belirlenmiştir. Kraliçe tarafından ödenen miktar birim başına 15 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Damızlık ana arıların maliyeti birim başına 40 TL, kovan birim başına 10 TL’dir.

2020 6 Mart 2020 günü saat 18: 00’den sonra 81 ilde 51.000 64 üreticiye 97 milyon Türk lirası arıcılık desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020’deki tarım sübvansiyonlarının 6 Mart 2020’de ödeneceği konusunda iyi haberler gönderdi. Bakan;

19 ilde (84.420 üretici, 234 milyon liret yem desteği dahil), 81 il, 51.64 üretici, 97 milyon liret arıcılık desteği ve 11 il, 125 Biyoteknolojik ve biyoteknolojik mücadele desteğinde 637 bin liralık üreticiler tarımsal destek için 331 milyon 637 liret ödediler. . Tarımsal destekleme ödemesi 6 Mart 2020’de saat 18: 00’den hesaba aktarılacaktır.

Şablon yardımı ile deniz ürünleri, balıkçı teknesi desteği, yem bitkileri, hayvan hastalığı tazminatı, hayvan başına ödeme, aşı desteği, atık desteği, hayvan genetik kaynakları, biyolojik ve biyolojik kontrol kontrol desteği için ödemeyi transfer edeceğiz. .

deniz ürünleri kilogram Ünite için destek miktarı
midye 250.000 KG ve 500.000 KG 0,5 TL – 0,25 TL
Yeni tip 250.000 KG ve 500.000 KG 1 TL – 0.5 TL
alabalık 250.000 kilo 0,75 ABD doları
Kapalı sistem 250.000 kilo 0,5 ABD doları
Kg Alabalık Üretimi 250.000 kilo 0,25 ABD Doları
Balık kimlik kartı 0,03 ABD doları
Çiftlik alabalığı desteği 2.500 60 TL
Balıkçı teknesi desteği Destek birimi
10-20 metre 10.000 dolar
21-30 metre 15.000 Türk lirası
31-34 metre 20.000 lbs
35-45 metre 30.000 Türk lirası
46 yaş ve üstü 35.000 Türk lirası
Yem mahsulü desteği Destek birimi
Kurutulmuş yonca 35 TL / Degummed
Yonca juicy 60 TL / Degummed
Tek yıl 40 TL / Degummed
Kırmızı fasulye 45 TL / Degummed
Tek Yıllık Silaj 55 TL / Degummed
Silaj mısır suyu 90 TL / Degummed
Silaj kurutulmuş mısır 45 TL / Degummed
Yapay otlak 150 TL / degumming
Patates alan % 50 destek
Hayvan başına ödeme Destek birimi
Hastalıksız yönetim 450 TL / kafa
Onaylı mandıra desteği 80 TL / kafa
Aşı desteği Destek birimi
Sığır aşısı desteği 1.50 TL / kafa
羊 Destek 1,00 TL / kafa
Sığır küpe uygulaması 1.50 TL / kafa
Koyun küpe uygulaması 1,00 TL / kafa
Atık desteği Destek birimi
İnek gübresi 1000 TL / kafa
Küçük hayvan çöp 150 TL / kafa
Hayvan genetik kaynakları Destek birimi
Sığır koruması 600 TL / kafa
Koyun koruması 90 TL / kafa
Sığır sandviç koruması 800 TL / kafa
Arı koruması 40 TL / kafa
Halkın elinde koyun yetiştiriciliği 70 TL / kafa
İnsanların elinde koyun yetiştiriciliği 40 TL / kafa
Buffalo cins insanların elinde 850 TL / kafa
Buffalo yavruları yalnız doğurmak 200 TL / kafa
Koç ve Teke desteği 200 TL / kafa
Biyoloji ve biyoteknoloji ile mücadeleye destek Destek birimi miktarı
Kapalı biyolojik gerilim mücadelesi 120
Sera biyolojik mücadelesi 400
Paket koleksiyonunu kapsar 520
Biyoteknoloji mücadelesi 50
Biyolojik mücadele 50
Açık alanlarda paket koleksiyonu 100

Yukarıdaki tablo özellikle 2020’de tarım ve hayvancılık desteği kapsamında ödenmesi gereken sayıları ve alanları listelemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir