• YARIM ALTIN
  1.541,00
  % 0,38
 • AMERIKAN DOLARI
  8,2364
  % -0,43
 • € EURO
  10,0327
  % 0,22
 • £ POUND
  11,5532
  % 0,16
 • ¥ YUAN
  1,2803
  % -0,09
 • РУБ RUBLE
  0,1118
  % 0,39
 • BITCOIN/TL
  475319,173
  % 2,19
 • BIST 100
  1.441,33
  % 0,95

2020’de arabuluculuk ücretleri ne kadar? İşe iade başvuru süresi

2020’de arabuluculuk ücretleri ne kadar? İşe iade başvuru süresi

Arabuluculuk ücretleri, Arabulucu ücreti ne kadar? İş Duruşmaları Yasayı uyarınca, emekçi ve patron arasındaki ihtilaflardan dolayı parasal alacak, tazminat ve işe iade arzıyla dava açabilmek için arabulucuya müracaat etme gerekliliği bulunuyor. Bu cins davalarda arabulucuya müracaat, dava koşuludur. Fertsel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi olması fark etmez. Yalnızca emekçinin patrondan değil patronun emekçiden alacakları için de dava açılmadan evvel arabulucuya gitmek zorunludur.

Arabulucuya müracaat gerekliliği 1 Ocak 2018 tarihinde başladığı için, uygulamada zaman zaman kasvetler yaşanabiliyor. Zamanında arabulucuya gitmeyenler, ücret ve fazla çalışma ücreti, ödenmeyen tatil ücretleri, kullanılmayan senelik izinler, ihbar ve kıdem tazminatı, makûs amaç tazminatı ile işe iade arzıyla dava açamazlar. Bu cins mevzularda dava açıldığında duruşma öncelikle arabulucuya müracaat etilip müracaat etilmediğine bakıyor.

İŞE İADE İÇİN 30 GÜNLÜK MÜRACAAT SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İş Yasayı uyarınca, iş sözleşmesi feshedilen emekçi, fesih bildiriminde neden gösterilmediği veya gösterilen nedenin geçerli bir neden olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin şartnameyi tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade arzıyla, İş Duruşmaları Yasayı kararları uyarınca arabulucuya müracaat etmek zorunda. Arabuluculuk ücretleri, Arabulucu ücreti ne kadar?

Arabuluculuk faaliyeti sonunda uyuşmaya varılamaması hâlinde, son zabtın tertip edildiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş duruşmasında dava açılabilir. Taraflar uyuşurlarsa anlaşmazlık aynı müddette iş duruşması yerine özel hakeme de götürülebilir.

İşe iade davası şartı olarak arabulucuya müracaatta aranan otuz günlük müddetin ne zaman başladığı mevzusunda kararsızlar yaşanıyor.

Otuz günlük müddet, iş akdinin feshedildiğine ait bildirimin yapıldığı tarihte başlar. Bazı patron, ihbar tazminatı ödememek için ihbar vaktini dikkate alarak iş akdini fesheder. Misalin, 1 Nisan 2020’de geçerli olmak üzere 28 Şubat 2020 tarihinde iş akdini feshettiğini bildirebilir. Müracaat için ehemmiyetli olan, fesih bildiriminin yapıldığı tarihtir.

ÜCRET VE TAZMİNATTA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ FARKLI

Arabulucuya müracaat için 30 günlük müddet yalnızca işe iade arzlarında mevzubahisi. Ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı, ödenmeyen senelik izin parası gibi ücret ve tazminat alacaklarında beş senelik zaman aşımı süresi uygulanıyor. Arabuluculuk ücretleri, Arabulucu ücreti ne kadar?

Arabulucu sürecinde zaman aşımı durur, hak düşürücü müddet işlemez. Arabulucuya müracaat etildiği andan son zabıt evresine kadar zaman aşımı süresi durur.

ARABULUCUYA MÜRACAAT ETEN UYUŞMAK ZORUNDA DEĞİL

Emekçi sendikalarından çoğu kere arabulucu sürecinde emekçiye baskı yapıldığı, emekçinin hak ettiğinden daha düşük meblağa razı olmak zorunda kaldığı biçiminde tenkitler yapılıyor. Bu mevzuda arabuluculara da ehemmiyetli misyon düşüyor. Şu da unutulmamalı. Yasaya göre, iş duruşmasında dava açmak için arabulucuya müracaat etmek lüzumlu olmakla beraber uyuşmak lüzumlu değil.

Ancak, geçerli bir bahane olmaksızın arabulucu buluşmasına katılmayan taraf, daha sonra dava açıldığında kısmen ya da tamamen haklı çıksa dahi suçlama giderinin tamamını ödemek zorunda kalır. Davayı kazanmış olsa dahi duruşmaca, buluşmaya katılmayan taraf lehine avukatlık ücreti kararı verilmez. Arabuluculuk buluşmasına iki taraf da katılmazsa, tarafların suçlama giderleri kendi üzerlerinde kalır.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILANA ARABULUCU LÜZUMLU DEĞİL

Sigortasız çalıştırılanlar ile iş kazası veya iş hastalığı dolayısıyla parasal ve manevi tazminat arzında bulunanlar arabulucuya gitmeden doğrudan dava açabilir. Arabuluculuk ücretleri, Arabulucu ücreti ne kadar?

2020’DE ARABULUCU FİYATLARI NE OLDU?

Arabuluculuk ücret tarifesi her sene yine tanımlanıyor. Arabuluculuk ücreti taraflarca denk olarak ödeniyor. Bazen patron uzlaşmayı basitleştirmek emeliyle arabulucu ücretinin tamamını kendisi üstlenebiliyor.

Tarafların belirli bir parasal meblağ üzerinde uyuştukları davalarda emekçi ve patron arasında denk olarak paylaştırılmak üzere arabuluculuk ücreti şöyle:

50.000 TL için

Tek arabulucu misyon yaparsa: 2.850 TL

Birden fazla arabulucu misyon yaparsa: 4.275 TL

80.000 TL için

Tek arabulucu misyon yaparsa: 4.350 TL

Birden fazla arabulucu misyon yaparsa: 6.525 TL

100.000 TL için

Tek arabulucu misyon yaparsa: 5.150 TL

Birden fazla arabulucu misyon yaparsa: 7.725 TL

160.000 TL için

Tek arabulucu misyon yaparsa: 7.550 TL

Birden fazla arabulucu misyon yaparsa: 11.325 TL

MUHTAÇ BİREYİN ARABULUCU PARASINI DEVLET KARŞILAR

Parasal vaziyeti iyi olmayanlar arzda bulundukları takdirde arabulucu ücreti mevzusunda adli dayanaktan yararlanabilirler.

Taraflar katılmadığı için arabuluculuk buluşmasının yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların uyuşamaması halinde, iki saatlik görüşme ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanır. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda uyuşma sağlanamazsa, iki saati aşan ücret taraflarca denk ödenir. Arabuluculuk ücretleri, Arabulucu ücreti ne kadar?

Tarafların uyuşamaması vaziyetinde ödenen arabuluculuk ücretinde bu sene ehemmiyetli bir farklılık yapıldı. Yeni tarifeye göre, emekçi patron anlaşmazlıklarında bir saatlik arabuluculuk ücreti, yalnızca emekçi ve patronun taraf olması vaziyetinde taraf başına 170 lira olacak. Saatlik ücret, taraf rakamının 3-5 birey olması vaziyetinde taraf rakamı korunmaksızın 360 lira; taraf rakamının 6-10 birey olması vaziyetinde 380 lira; taraf rakamının 11 ve daha fazla olması vaziyetinde ise 400 lira olarak uygulanacak. Arabuluculuk ücretleri, Arabulucu ücreti ne kadar?