• YARIM ALTIN
  1.473,00
  % 1,27
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  500999,376
  % 1,20
 • BIST 100
  1.408,14
  % 0,03

Ödeme Sistemlerinde TR Karekod Geldi (Resmi Gazete’ de Yayınlandı)

Ödeme Sistemlerinde TR Karekod Geldi (Resmi Gazete’ de Yayınlandı)

Pandemi sırasında temassız alışveriş için oluşturulan yeni modelde, çeşitli ödeme hizmetlerinde (e-ticaret, mağaza içi ödeme, şirket fatura ödemesi gibi) TR QR kodlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler 21 Ağustos 2020 Cuma günü 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Merkez bankasının ödeme sisteminde veri matrisinin uygulanmasına ilişkin taslağı bugünden itibaren kanun kapsamında yayımlanmıştır. TR DataMatrix kuralları belirlenmiş olup, ödeme sisteminde standart bir data matrix yapısı ve ortak bir dil oluşturularak bu yöntemin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Bu kodlar kullanılarak ödeme hizmetinde oluşturulan tüm işlemler TR DataMatrix kullanılarak gerçekleştirilecektir. DataMatrix jeneratör kodlu bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından üretilecek ve ödeme sistemi yaygın olarak kullanılacaktır. Bu sistemle müşteriler, bir mobil uygulama üzerinden ödeme yapmak için TR QR kodunu (şirketin hesap bilgileri dahil) okuyabilir. Büyük kolaylık sağlayacak yeni uygulamalar ile ödeme sistemleri yeni bir döneme girecek.

Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve “Resmi Gazete” de yayımlanan “Ödeme Hizmetlerinde TC Veri Matrisi Üretimi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” aşağıdaki gibidir:

ilk kısım
Amaç, kapsam, dayanak ve tanım

hedef ve menzil
Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TR DataMatrix’in ödeme hizmetlerinde üretimi ve kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu yönetmelik, ödeme hizmetleri kapsamındaki ödeme işlemlerini kapsamakta olup, 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu” çerçevesinde yürütülecek veri matrisini kullanır.
dinlenme
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre oluşturulmuştur.
tanım
Madde 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Alıcı: Ödeme işlemi gereklerine göre fona ulaşan gerçek veya tüzel kişiyi,
b) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
c) BKM: Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketini,
d) Dinamik veri matrisi: Kullanılacak ödeme işlemi için özel olarak oluşturulmuş tek seferlik veri matrisini,
d) Gönderen: Kendi ödeme hesabından ödeme talimatı veren veya ödeme hesabı bulunmayan gerçek veya tüzel kişiyi,
e) İşyeri: Gerçek veya tüzel kişi, alıcının onayını kabul eder, yani teknik belgelerde oluşturulan veri matrisini mal veya hizmet bedelini ödemek için kullanır,
f) Firma tarafından sağlanan veri matrisi: Veri matrisi modeli aşağıdaki esasa dayanmaktadır: Müşteriler, kullandıkları uygulama üzerinden firmanın sağladığı veri matrisini okur ve ödeme sürecini başlatır,
g) DataMatrix: Tarama için ödeme işlemleri oluşturun; bakanın görüşüne göre alfasayısal verileri, karakterleri ve sembolleri depolamak için kullanılan iki boyutlu bir kod, kod sol alt, sol üst ve sağ üst köşelerde üç kare desenle işaretlenir. Kare siyah beyaz noktalı veya pikselli siyah beyaz modüllerden oluşan,
ğ) DataMatrix üretici kodu: TR DataMatrix üretmek için gerekli olan kodu,
h) QR kod yönlendirme sistemi: Veri matris kodlarını ve bunların içerdiği bilgileri ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında iletebilen bir altyapıyı,
ı) Kullanıcı: Ödeme yapmak için veri matrisini kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Ödeme emri: Bir ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından bir ödeme işlemi gerçekleştirmek üzere bir ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen emri,
j) Ödeme hizmetleri: 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hizmetleri,
k) Ödeme hizmeti sağlayıcıları: 6493 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen kuruluşları,
l) Ödeme işlemi: Gönderici veya alıcının emri doğrultusunda para yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,
m) Ödeme kartları: 23 Şubat 2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartı ve Kredi Kartı Kanunu kapsamında düzenlenen banka kartları ve kredi kartları ile 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek kartları,
n) Ödeme sistemi: Üç veya daha fazla katılımcı arasında transfer emirleri ile oluşan fon transferlerinin gerçekleşmesini sağlamak için takas ve takas işlemlerine yönelik genel kurallara ve gerekli altyapıya sahip yapıyı,
o) Ödeme sistemi işleticisi: Ödeme sisteminin günlük işleyişinden sorumlu olan ve sistemin çalışması için gerekli işletme iznine sahip tüzel kişiyi,
ö) Statik veri matrisi: Birden çok ödeme işleminde kullanılabilen sabit içerikli QR kodunu,
p) Teknik belgeler: Bu yönetmeliğe ekli olan “TR DataMatrix İlke ve Kuralları” başlıklı belge, 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme hizmetleri kapsamındaki çeşitli işlemler için bir veri matrisi oluşturulurken uyulması gereken temel ilkeleri belirlemektedir. Ve kurallar,
r) TR veri matrisi: 6493 sayılı Kanun kapsamında ödemelerde kullanılabilecek teknik belgelerdeki usul ve esaslara göre oluşturulmuş veri matrisini,
s) TR DataMatrix işlemi: Teknik belgedeki usul ve esaslara göre oluşturulmuş bir veri matrisi kullanılarak yapılan ödeme işlemini,
ifade.

ikinci kısım

TR veri matrisi ve veri matrisi yönlendirme sistemi
TR DataMatrix ile öde
Madde 4- (1) 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti kapsamındaki her ödeme işleminde TR DataMatrix, işlemlerde ise veri matrisi kullanılır.
(2) Bankalar, TR DataMatrix kullanılarak yapılan ödeme işlemlerine üst limit koyabilir.
(3) Bankalar, ödeme hizmet sağlayıcılarından, TR DataMatrix işlemlerini gerçekleştiren sistem işleticilerinden, işyerlerinden ve harici hizmet sağlayıcılardan gerekli bilgi ve belgeleri isteme ve ödeme yapanlardan veri ödemesi ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri isteme hakkına sahiptir. Ve gerektiğinde yerinde incelemeler yapın.
(4) TR Veri Matrisi üzerinden başlatılan ödeme işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcıları, tüccarlar, gönderenler, alıcılar ve diğer ilgili tarafların sorumluluklarını saklı tutmak.Bu sorumluluklar uygulamaya bağlı olarak uydukları diğer kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanmaktadır. Ödeme işleminin niteliği.
TR veri matrisi oluşturma ve DataMatrix jeneratör kodu
Madde 5- (1) TR DataMatrix, DataMatrix jeneratör kodlu ödeme hizmeti sağlayıcıları ve banka onaylı ödeme sistemi operatörleri tarafından üretilir.
(2) Birinci fıkrada oluşturulacak TR veri matrisi, teknik dokümanlarda yer alan esas ve kurallara dayanır.
(3) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR DataMatrix üretimi için dış kaynak kullanabilir.
(4) QR kodu üretici kodu, ödeme hizmeti sağlayıcısı ve ödeme sistemi işletmecisinin gereksinimlerine göre BKM tarafından banka tarafından onaylanarak web sitesinde oluşturulacak listede ilan edilir.
Teknik İlkeler ve Kurallar Rehberi

Madde 6- (1) TC teknik ilke ve kural esasları, veri matrisi kullanılarak belirli bir ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin iş akışı da dahil olmak üzere, ilgili sistem operatörlerinin gereksinimlerine göre banka tarafından belirlenir. Banka, bir ödeme alanının geliştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorsa, TR DataMatrix kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerle ilgili iş akışları da dahil olmak üzere belirli ödeme hizmetleri türleri için bir “Teknik İlkeler ve Kurallar Kılavuzu” hazırlama yetkisine sahiptir.
(2) Birinci fıkraya göre hazırlanan “Teknik İlke ve Kurallar Rehberi” nin dağıtım ve paylaşım usulleri Dünya Bankası tarafından belirlenir.
Veri Matrisi Yönlendirme Sistemi
Madde 7- (1) BKM, TR DataMatrix tarafından gerçekleştirilen ödeme hizmeti ile ilgili süreçte, veri matrisinde yer alan bilgilerin ve içeriğinin ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında aktarılmasını sağlamak için bir QR kod yönlendirme sistemi kurar ve işletir. ,
(2) DataMatrix yönlendirme sisteminin çalışma kuralları, katılım planları ve maliyet esaslarına göre fiyatlandırma da dahil olmak üzere, bu maddenin uygulanmasına ilişkin tüm usul ve esaslar banka tarafından belirlenir ve internet sitesinde ilan edilir.

Üçüncü parti

Tarafların hak ve yükümlülükleri

Veri matrisi işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcılarının yetki ve sorumluluğu
Madde 8- (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR DataMatrix kullanılarak uygulanan ödeme hizmetlerine ilişkin QR kodlarının teknik belgelere göre oluşturulmasını sağlamak ve TR DataMatrix kullanılarak güvenli ve sorunsuz ödeme sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, 4. maddenin 2. fıkrasında belirtilen limiti aşmamak kaydıyla, TR DataMatrix’i kullanarak ödeme işlemlerinin üst limitini belirleyebilir.
(3) TR DataMatrix’in üretim sürecinde, ödeme hizmeti sağlayıcıları, QR kodunun kalitesinin ve okunabilirliğinin olabildiğince yüksek olmasına ve veri matrisinin bütünlüğünün korunmasına dikkat etmelidir.
(4) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemlerini veri matrisindeki bilgilere dayalı olarak TR DataMatrix kullanarak yürütmek ve ödeme işlemlerini gerçekleştirirken veri matrisindeki bilgilerin bütünlüğünü korumakla sorumludur.
(5) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, statik veri matrisini kullanarak ödeme işlemindeki veri matrisinin fiziksel güvenliğini ve okunabilirliğini korumak için gerekli önlemleri almalı ve çerçeve sözleşmede şirketin alması gereken gerekli önlemleri dahil etmelidir. Yönetmelikler.
(6) Bir ödeme hizmeti sağlayıcısı, veri matrisi oluşturmak için kullanılan harici bir hizmeti satın alırsa, ödeme işleminin niteliğine göre ödeme hizmeti sağlayıcılarına ilişkin kanunda yer alan dış hizmetlerin kullanımına ilişkin düzenlemelere uymak zorundadır.
(7) TR DataMatrix işleminde, ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, alacaklıyı ve gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısını telefon görüşmeleri, SMS veya uygulamalar gibi uygun yöntemlerle mümkün olan en kısa sürede alacaklıya ve gönderene göndermekle yükümlüdür. Gönderene bilgi verin.
Data matrix işlemlerinde işyerinin sorumlulukları
MADDE 9- (1) Ödeme için veri matrisi kullanımına izin veren TR işyerleri, ödeme hizmeti kullanıcılarına ödeme işlemlerinde veri matrisi kullanabileceklerini bildirmekle yükümlüdür. Bu fıkra kapsamındaki bildirim, banka tarafından belirlenen gösterim formatına göre yapılacaktır.
. Fiziksel güvenlik ve okunabilirlik. Korumak için gerekli önlemleri alın.

Dördüncü kez

Çeşitli ve son düzenlemeler
Yabancı cisim işlemleri;
MADDE 10- (1) İşlemin taraflarından birinin yurtdışında bulunması ve yurtdışında yerleşik bir ödeme hizmeti sağlayıcısının altyapısını ödeme işlemleri yapmak için kullanması durumunda, yurt dışı mevzuata uygun olarak ihraç edilen ödeme araçları ile yurt içi ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için TR DataMatrix kullanılması zorunlu değildir. .
Uygulama temeli
Madde 11 (1) Dünya Bankası, bu yönetmeliklerin hükümlerini yorumlama, bu yönetmelikte yer almayan konularda karar verme veya genel mevzuatı dikkate alarak karar verme, uygulamayı düzenlemek ve yönlendirmek için bültenler, genelgeler ve talimatlar düzenleme hakkına sahiptir.
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1- (1) Ödeme imkânı sağlayan ve ödeme yapmak için veri matrisini kullanan ödeme hizmeti sağlayıcıları, bu Yönetmelikte gerekli olması halinde yukarıdaki ödeme sistemlerinde, teknik belgeler ve sundukları ödeme hizmetlerinde QR kodları ve ilgili altyapıyı kullanabilirler. İşlemler 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeme sistemi üzerinden yürütülmektedir. “Teknik İlkeler ve Kurallar Kılavuzu” na göre hazırlanın. Banka, bu süreyi bir yılı geçmemek üzere uzatma hakkına sahiptir.
(2) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, bankanın işlettiği ödeme kartı veya ödeme sistemini, sözleşmeyi imzaladıkları işyeri üzerinden ve üye işyeri ile yapılan sözleşmede yer alan teknik belgelerde yer alan dinamik veri matrisi yöntemini kullanarak kullanma imkanına sahiptirler. 31 Aralık 2021 tarihine kadar işyerinde ödeme kabul edilmektedir. Bu işlemin tamamlanmasına izin veren bir altyapı oluşturmalısınız. Banka, bu süreyi bir yılı geçmemek üzere uzatma hakkını saklı tutar.
(3) Üye işyeri, banka tarafından işletilen ödeme kartı veya ödeme sistemi üzerinden ödeme kabul ederken, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan ödeme altyapısına ek olarak diğer ekipman ve uygulamaları kullanıyorsa, işyerinde kullanılan diğer ekipman ve uygulamaları Programın sahibi, üye işyeri tarafından teknik dokümantasyonda sağlanan veri matrisi yöntemini de kullanabilir. En geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar kullanıma imkan veren bir altyapı oluşturmak için gerekli tedbirleri alır. Banka, bu süreyi bir yılı geçmemek üzere uzatma hakkına sahiptir.
(4) Dünya Bankası, ödeme hizmeti sağlayıcılarından, işyeri olmayanlara sağlanan ödeme altyapı hizmetlerini, 3. paragraf kapsamında gerekli önlemleri almaları için makul nedenler göstermeden durdurmalarını isteme hakkına sahiptir.

güç

Madde 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

yönetim kadrosu

Madde 13 (1) Bu düzenlemeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.