Senette Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar 2020

Senette Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar 2020

Borç temasının belgelenebilmesi emeliyle sarfedilen tahvillerin kendince vakteşımı müddetleri bulunmaktadır ve bu vakteşımı müddetleri amacıylade aksiyon alınmaması vaziyetinde bazı haklardan feragat edilmiş olur. Dolayısıyla tahvilde vakteşımı 10 yıl mı, tahvil ne kadar zaman geçerli ve türevi konulara değinilmesi bereketli olacaktır.

Tahvil Nedir

Borçlu ve alacaklının borç temasını belgelemek ismine kullandığı kağıda tahvil denilmektedir. Senetin, üstünde yazan tarihte gene üstünde yazan oran kadar borç ödemesi hakikatleştirdikten sonrasında alacaklıdan borçluya teslimi gerekir. Roma dehemmiyetinden bu yana ticari hayatın amacıylade son evre sık sarfedilen tahvil hali hazırda yoğun biçimde kullanılmaktadır.

Tahvilde Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır

Tahvillerin saatinde ödenmemesi vaziyetinde alacaklı istikametinden operasyona koyulması ve borca istinaden icra takip edeni başlatılması olasıdır. Laf hususu bonodan doğan haklarını kaybetmemek ismine alacaklıların belli bir zaman dilimi amacıylade yasal prosedürlere başlaması gerekir. İşte bu zaman dilimine doğrusu bonodan doğan hakların kaybedilmemesi ismine kullanılabilecek müddete vakteşımı denilmektedir.

Zamanaşımı peşinden alakalı tahvil ile alakalı yasal bir prosedüre baş vurulmuş olsa bile haklardan feragat edilmiş olduğu varsaseneyecak ve operasyona alınmayacaktır.

Tahvillerin vakteşımı ile alakalı bir araştırma asıllaştırmak isteyen fertlerin iki farklı cinste tahvil bulunduğunu öğrenmesi gerekir. Alçak tahvil olarak adlandırılan tahviller esnaftan, alış veriş oluşturulan yerden ya da konut sahibinden alınabilir ve bu kalitedeki tahvillerin zaman aşımı vakitı 3 senedır.

Ek olarak devlet müesseselerinden alınan bonolar da olabilir. Fotoğrafı müessese ya da bankalardan alınan tahvillerin zaman aşımı vakitı ise 10 senedır. Fotoğrafı müessese ya da bankalardan alınan tahviller yasal prosedürlerde kontrat kalitesine kavuşur ve vakteşımı vakitınin 10 nedeni de işte kazanılmış olduğu bu niteliktir.

Tahvilin Ödenmemesi

Vadesi geldiği gidişatta ödenmeyen tahvil ciddi bir meseledur ve zaman kaybetmeden yasal prosedürlere başlanılması gerekir. Şayet vadesi geldiği gidişatta ödenmeyen bir tahviliniz var ise yapmanız gereksinim dinlenen ilk şey banka aracıyla borçluya protesto çekmektir.

Protesto çekilmesi aracı ile ve en muhimi bunun bankalar aracıyla yapılması nedeniyle borçlu bankalarla mesele yaşamamak ve ileride temel bankacılık hizmetlerinden meselesuzca yararlanabilmek ismine protestoyu öneme alabilmek vaziyetinde kalacaktır. Şayet alakalı protestoyu öneme almaz ve ödemeyi geciktirirse icra takip edeni, hacize ek olarak kredi anekdotunun düşeceğini ve banka kredisi kullanamayacağını da anlayacaktır.

Tahvilin vadesi geldiği zaman borç muaccel önad kazanır ve bu tarihten sonrasında ödenmeyen her gün emeliyle temerrüt faizi geçerli olur. Tahvilin ödenmemesi gidişatı devam ederse bir avukat aracıyla alacakların tahsili emeliyle icra müdürlüğüne müracaat etilmeli ve hukuki takip prosedürleriyle alakalı aksiyon alınmalıdır.

Ödenmeyen Tahvilin Cezası

Tahvillerin ödenmemesi ayrıntılı yaptırımlara hamiledir ve bu kapsamda fertlerin borçlarına sağdık kalmış olarak finansal ilişkilerinden doğan mesullüklerini yerine getirmesi gerekir. Vaadin ihlal edilmesi ya da yedieminin süistimal edilmesi biçiminde kabahatlerin işlenmesi vaziyetinde mapus cezası bile alınabilir, fakat genel itibariyle tahvil ödenmesinin iyi mi bir cezaya natürel bulunduğuyla alakalı tasarılama yoktur.

Bu hal tahvilin ödenmemesiyle alakalı yasal bir boşluğun bulunmuş olduğu kanısına bulunmaktadırmamalıdır, kişiler tahvili ödememeleri vaziyetinde hukuki takibe alınır ve haciz başta olmak suretiyle ayrıntılı yaptırımlara uğrar.

Zamanaşımına İtiraz Süresi

Şayet icra aracıyla tarafınıza bir ihtar eriştiyse ve ödeme yapmanız arz ediliyorsa bu gidişatta alakalı talebe itiraz etkeniz emeliyle 5 günlük vakitniz bulunmaktadır. Bu 5 günlük zaman amacıylade alakalı itirazı yapmazsanız beyannameyi ve amacıyladekileri kabul etmiş saseneırsınız. Bu 5 günlük zaman vakteşımı ile alakalı itirazların dşayetlendirileceği vakitdir ve kişiler kendilerine iletilen bu beyannameyi vakteşımına uğramış olduğu iddiasıyla alakalı beyannameyi gönderen icra müdürlüğüne başvuru ederek itirazda bulunmalıdır.

Bu konuya elzem ehemmiyet verilmelidir şayet ilamsız icra laf hususuysa bu itirazın yapılmaması vaziyetinde borcun ödenmesi biçiminde bir tehlike laf hususudur. Şayet tahville ticaretiniz reelleştiyse ya da evvel imza attığınız tahville alakalı amacıylaizde bir kuşku var ise tahvil icra takiplerini e-Devlet programı aracıyla sık sık takip etkeniz iyi olacaktır. Şu nedenle gidişatı hazırda uygulamada olan kanuni planlamaler uyarınca muhtarlığa vazgeçilen ya da kapıya vazgeçilen kararlar 7201 saseneı yasaya ideal olarak deklarasyon edilmiş saseneırlar.

Zamanaşımı Ne Zaman İşlemeye Adım atar

Tahvilin vakteşımı vadesi geldiği günden itibaren işlemeye adım atar. Bu kapsamda tahvil borcunun ödenmediği ilk gün vakteşımı vakitınin ilk günü olacaktır. Bu tarihten itibaren geride vazgeçtiğimiz her gün borçlu emeliyle faiz mantığına gelmektedir. Alacaklıların ise 3 yıllık zaman amacıylade ya da fotoğrafı daire ya da bankalar emeliyle 10 yıllık zaman amacıylade yasal prosedürlere başlayarak protesto sürüklemesi gerekmektedir.

Sitemizde siz değerli okurlarımız emeliyle bir aşırıca paylaşımda  bulunduğumuz suretiyle; alakalı konuya paralel olarak Tahvil Protesto Yediğinde Kredi Anekdotu Düşer mi temalı yazımızı da okuyarak alternatif bilgilere erişebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir