Tarım Kredi Ziraat Bankası 2020 Hayvan Kredisi

Tarım Kredi Ziraat Bankası 2020 Hayvan Kredisi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi, 1 Mart 2020’de 2015 resmi gazetesi ile çiftçilere tarımsal üretime düşük faizli yatırım ve ticari krediler vereceğini açıkladı. Bu kredilerin limitleri birbirinden farklıdır ve bu limitler tarımsal üretim yapan çiftçilerin finansman sorunlarını ortadan kaldırmak için kullanılacaktır. Kredilere ek olarak, tebliğde belirtilen faiz oranlarına göre faiz oranları da düşürülecektir. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamındaki tarımsal işletme kooperatifleri ve genel idareler bu desteklerden faydalanacaktır. Bitkisel üretim konularının yanı sıra hayvancılık endüstrisine de güçlü destek sağlıyor. Haberlerde detaylar.

Ziraat Bankası TKK 2020 düşük faizli tarım ve hayvan kredi koşulları

Ziraat Bankası TKK’nın düşük faizli tarım ve hayvan kredilerinin uygulama usul ve esasları 25 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. Faizsiz ve düşük faizli yatırımlar ve ticari krediler için kullanılacak teknik prosedür ve ilkeleri kapsamakta olup 01.01-2020 ve 31.12.2022 tarihleri ​​arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından üreticilere yaygınlaştırılacaktır. Ziraat Bankası, 2020 yılında tarım ve hayvancılık kredilerinin yıllık faiz oranını% 9’a çıkaracaktır. Bu faiz oranında, kararda belirtilen tüm koşulları karşılayan çiftçilerin faiz oranı indirimi uygulanarak bir ödeme planı oluşturulacaktır.

Tarım Kredi Ziraat Bankası 2020 hayvan kredisi gereksinimleri

 • Geleneksel bitkisel ürünler üreten şirketler, 50.000 lire kadar faizsiz kredi kullanabilecektir. 50.000’den fazla kredi en az% 50 sübvansiyon alacaktır.
  • Düşük faizli kredi kullanım tavanı 2,5 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir.
 • Geleneksel hayvansal üretimin geniş bir yelpazesine sahip işletmeler, 100.000 lire kadar faizsiz kredi kullanabilecektir. 100.000 TL kredi% 50 faiz oranında iskonto edilecektir.
  • Düşük faizli kredi kullanım tavanı 1,5 milyon Türk lirası olarak belirlendi.

TKK Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 Çiftçilere görev süresi de dahil olmak üzere toplam üç yıllık mali destek sağlayacağını açıkladı. Bu anlamda tarımsal üretime yönelik nakit gereksinimleri ortadan kaldırılmakta, faaliyetler ulusal düzeyde kayıt altına alınmakta ve üretim kalitesi iyileştirilmektedir. Ziraat Bankası şubesi 2020’nin son gününe kadar başvuruları kabul edecek. Başvuru şahsen Ziraat Bankası şubesi tarafından hazırlanacaktır. Desteklenen temalar değişiklik gösterir. Süs bitkisi yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar birçok tema desteklenmektedir. Bu kapsamda hayvan kredilerini tartışacağız.

Tarım Hayvancılık Kredisi

Hayvancılık kredisi

Hayvancılık kredisi başvurusu için gerekli belgeler

Gerçek kişilerce istenen belgeler;

 1. T. C. Kimlik belgesinin fotokopisi
 2. Çiftçi kayıt belgesi
 3. Bilanço yöntemini kullanarak şirketin son üç yıllık bilançosu
 4. Tarımsal işletmeleri, tapuları veya kira sözleşmelerini kanıtlayan belgeler
 5. Garanti belgesi (arazi mülkiyet belgesi olabilir.)

Tüzel kişilerce istenen belgeler;

 1. Çiftçi kayıt belgesi
 2. Vergi faturasının kopyası
 3. İlgili odanın kaydedildiğini kanıtlayan belgeler
 4. Ticaret Sicil Bülteni
 5. Garanti belgesi
 6. Noter imzala
 7. Krediye başvuran kişinin şirketi temsil etme hakkına sahip olduğunu gösteren belgeler
 8. Gelir durumunu gösteren belgeler
 9. Tarım işletmesinin faaliyette olduğunu kanıtlamak gerekiyor.

Bu belgelere ek olarak, aşağıda belirtilen hayvancılık konularından kredi için başvurabilir ve faiz indiriminden yararlanabilirsiniz.

Süt İnekleri ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin süt hayvancılığı ve birlikte yetiştirme için verdiği krediler 25 milyon TL’dir. Yatırım ve işletme dönemine uygulanan faiz indirimi% 50’dir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, belirtilen koşullar karşılandığında uygulanacak en yüksek indirim oranı% 100’dür.

İnek ırkı Avrupa Red Bull, Holstein ve Jerseyd.

Karışık çeşitler (üreme); Simmental, Montbéliard ve Brown İsviçreL AV.

Sığır yetiştirme

Sığır yetiştiriciliği

Buna ek olarak, hayvan ahırları inşa etmek veya önceden üretilmiş ahırları, çim biçme makinelerini, yem silajını, yem hazırlama alanlarını, gübre yerleştirme alanlarını, sağım makinelerini yenilemek için gerekli malzemeleri satın alırken güneş enerjisi ve diğer araçları kullanmanız gerekebilir. Puanlar süt, soğutma ekipmanı ve manda satın almak için kullanılacaktır.

Kredilendirilmesi planlanan sığırlar ilgili bölümün veri tabanına kaydedilir, hamile veya bir kez teslim edilir ve üreme belgesine sahiptir, 36 ay Bu yüzden üç yaşında olmalı, ancak mandaların doğum ve kayıt koşulları sığırlarınkiyle aynıdır, ancak 48 ay Bu nedenle 4 yaşında olmalılar.

Damızlık düve

Ziraat Bankası ve TKK’nın desteklediği konulardan biri düve yetiştiriciliğidir.

Yatırım dönemi boyunca% 75 faiz indirimi

Kredinin üst limiti 10.000.000 TL’dir ve bu kredi operasyonda faiz oranını% 75 oranında azaltacaktır.

Yardımcı kredilere başvurmak için, 50 düve ve üstü Bulunmalıdır. Veya kurulacak işletme 50’den fazla düve olmalıdır. Benzer şekilde, bufalo sayısı 50’den fazla olmalıdır. Kararların uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, desteklenecek maçları açıkça öngörmektedir.

İnek düve ırkı; Avrupa ünlüleri, formaları ve Holstein (Holstein ırkları yurt içinde doğmalıdır / TIGEM ve TKK hariç)

Karışık yarış Simontal, Brown İsviçre, Montbéliard

Düve yetiştiriciliği

Ud inek

Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanında kayıtlı kredi talepleri ile damızlık düveler, 4-13 ay Ve bir sertifikaya sahip olmalı. Ayrıca yem hazırlama, güneş enerjisi, ahır inşaatı ve balya inşaatı için gerekli ekipmanı satın almak için kullanılacaktır.

Kredi ile elde edilen bufalar RLS’ye kaydedilmeli ve 12-24 aylık olmalıdır.

Sığır yetiştiriciliği

Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası tarafından desteklenen bir diğer hayvancılık da sığır yetiştiriciliğidir. Bu anlamda;

Yatırım dönemi ve işletme döneminde% 50 faiz indirimi

10 milyon Türk lirası kredi limiti

Krediye başvurmak için toplam bufalolar dahil 50 kafa veya daha fazla Bir hayvanın olmalı. Mevcut bir işletmeniz varsa, hayvan sayısını artırmanız gerekir. Çoğu hayvan 20 aylık, Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanına 3 aylık kayıtlı, erkek Olmalı. Hayvan yemi ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt edenlere yapılan başvurular daha hızlı değerlendirilecektir. Biçme, paketleme, güneş enerjisi, ahır inşaatı, vb. Ekipman satın almak için kredi alacaktır. 100.000 liret sermaye ile koyun ve inek yetiştirebilirsiniz.

Koyun yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve TKK da sığır alımı için kredi sağlamaktadır. Güvenilirlik kazanmak için mevcut işletme kapasitesi 100 250 koyun keçi Kurulacak veya yeniden kurulacak bir iş kurmak veya mevcut yeteneklerini belirtilen yeteneklere yükseltmek veya aşmak,

 • Dişi hayvanlar; Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı, sertifikalı ve tescilli. 6-24 ay Olmalılar. Dişi hayvanlar için yatırım kredileri kapsamında,
 • Erkek hayvanlar; aynı kayıt ve sertifika koşulları 3 ay Ve 1 ay boyunca kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır. Erkek hayvan alım işletme kredisi kapsamında,

Bu anlamda kredi uzatılmalıdır;

Üst sınır 15 milyon lira.

Yatırım dönemi% 75

Operasyon sırasında faiz oranı% 75 oranında düşürülecek.

Noktalar, hayvan kalemleri yapmak, mevcut kalemleri onarmak, çim biçmek, balya çimenleri, makineleri yükseltmek ve güneş sistemleri kurmak için kullanılabilir. Bununla birlikte, yatırım döneminde elde edilen kredilerin dişi hayvanlara, faaliyet sırasında elde edilen kredilerin ise erkek hayvanlara tahsis edileceğini bir kez daha açıklayalım. Maverick hibeleri ve destek kredileri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

koyun

koyun

arıcılık

TKK ve Ziraat bankalarının tarımsal kredi sorunlarından biri arıcılık kredisidir. Kredi desteği alabilmek için arı kovanı sayısı 50 veya daha fazla Olmalı. Bombus arısı bal arısının işletme döneminde krediyi kullanmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin almanız gerekir. Bu nedenle, lisans dosyasının dosyaya dahil edilmesi gerekir. İşletme ve yatırım sırasında kredi başvurusu yapabilmek için mevcut arıların Arı Tescil sistemine kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt belgelerini içeren belgeler ve arılar hakkında ayrıntılı bilgi de dahil edilmelidir.

Bu krediler arıcılık endüstrisinin ihtiyaç duyabileceği çeşitli ihtiyaçlar için kullanılabilir (polen, petek, bal filtrasyonu, bal doldurma ve paketleme, güneş enerjisi, raflar). Buna ek olarak, ticari kredi maskeleri, arıcı kıyafetleri, petek, ilaçlar, nakliye maliyetleri, mum kapları, plastik kaplar vb. Ayrıca satın alımlar için de kullanabilirsiniz. Bu anlamda arıcılık kredisi uzatılacak;

arıcılık

arıcılık

Üst sınır 2 milyon 500.000 TL’dir.

Yatırım ve işletme sırasında% 50 faiz azalacaktır.

Arıcılık karlı mı? Gelir ve maliyetleri hesaplamak için tıklayın.

Kümes hayvanları yetiştiriciliği

Kümes hayvancılığı ve damızlık kümes hayvancılığında, kredi desteği ve faiz indirimleri sağlanmaktadır. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 10.000 piliç, 10.000 piliç, 1.000 piliç, 5.000 piliç, ördek veya bıldırcın, 100 devekuşu ve yukarıdaki yeteneklerle iş kurmak veya işletmeleri kurmak zorundadır Yetenekler bu minimum yeteneklere yükseltilir.

. Kredi, yumurta, gübre, kümes hayvanları tesisatı, sıhhi önlemler, güneş enerjisi vb.Gibi yatırım maliyetleri için kullanılabilir. Belirli bölgelerde kullanılabilir.

Kanatlı endüstrisi için kredi limiti 10 milyon Türk lirasıdır.

Yatırım dönemi için iskonto oranı% 75, faaliyet dönemi için iskonto oranı% 75’tir.

Kümes hayvanları yetiştiriciliği hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

Balıkçılık sektörü

Verilen kredi konularından biri balıkçılıktır. Su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin güvenilirliğini elde etmek için Tarım Bakanlığının onayı gerekmektedir. Kuluçka sistemi kurmak, deniz ürünleri için ekipman satın almak, sistemi kapalı bir duruma dönüştürmek ve nakliye gemileri satın almak için kredi verilebilir. Çalışma dönemi boyunca verilen krediler Tarım Bakanlığı tarafından verilir. Kuluçkahane veya damızlık belgeleri Destekleyici üreticiler verilecektir. Bu belgelerde açıklanan kapasite oranları esas alınacaktır.

İlgili bakanlıklar ve komisyonlar tarafından onaylanan gemi sahipleri, gemilerinde su ürünleri yetiştiriciliği, buz makineleri, soğutma sistemleri, olta takımı, ağlar vb. Kullanabilirler. Takip makineleri, kayıtlar, mevcut gemilerin kullanıma uygun hale getirilmesi için bakım ve tadilat, geçerli ruhsatlı diğer gemilerin satın alınması, yeni gemilerin inşası veya gemi yüksekliğinin artırılması yatırım dönemine girmektedir. Bu dönemde kredi kullanılır. Yakıt, takip cihazları ve diğer faaliyet dönemleri için kredi alınması tebliği kapsamında değerlendirilecektir. Gemiyi yenileyerek yüksekliklerini artırmak isteyenler için İl meclisine Durumu bildirerek bir mektup almalıdırlar. İşlem tamamlandıktan sonra ilgili gemiye bir lisans verilecektir.

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü için kredi limiti 10 milyon TL’dir. Yatırım ve faaliyet dönemleri için faiz indirimi% 50’dir.

Su bazlı ürünlerin yetiştirilmesi

su kültürü

Yukarıdaki desteğe ek olarak, ırk veya yaş gereksinimi olmayan hayvanlar, yaygın olarak üretilen hayvanların başlığı altında desteklenecektir.

Geleneksel (genel) hayvansal üretim kredileri

Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim için, kredi koşulları, işletme süresi boyunca maksimum 1.500.000 yatırım ve% 100 faiz ile uzatılmalıdır.

Bu başlık altında üreticinin faiz oranı kredi ihtiyaçları değerlendirilmekte ve bu ihtiyaçlar bu kararda belirtilmeyen hayvansal üretim konularına veya kararda belirtilen hayvansal üretim konularına dahil olmakla birlikte yukarıdaki teknik standartları (kapasite, ırk ve yaş gibi) karşılamamaktadır. Gereksinimler) hayvanların üretiminde.

Kredi başvurusu 2020 yılı sonuna kadar sürecek. Kredi desteğini kullanmak için, belirtilen koşulların karşılanması gerekir. Hayvan sayısını belirleyenler en kısa zamanda Ziraat Bankası şubesine başvurabilirler. Bankalar kredi taleplerine olumlu ya da olumsuz yanıt vermeye tamamen isteklidir. Kredi puanınız değerlendirilecek ve aktif olarak araştıran kişiler kredi desteğinden ve faiz indiriminden faydalanacaktır. Destek almak için bir CCS kaydınız olması gerektiğini lütfen unutmayın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir