Yaşlı Bakımevi 2020 Fiyatları

Yaşlı Bakımevi 2020 Fiyatları (ÖZELLER)

Devlet tarafından bakıma fukara olan yaşlıların bakımı için Yaşlı bakım konutları ve huzurevleri hizmet vermektedir. Sosyal Devlet prensibi gereğince, devlet bakıma fukara kimsesiz ve ailesi taraından terkedilen yaşlıların özel hizmetler kapsamı altına almaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak Manili ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce rehabilitasyon altında bakılmasını sağlayan devletimiz bakıma fukara olan yaşlıların her türlü bakımından mesuldür. Ailesinde sıhhat hizmetini konutta alamayacak kadar güç gidişatta olan yaşlı yakınları tarafından Yaşlı Bakımevi Maliyetleri ve Müracaatları sıklıkla incelenmektedir. Yaşlı bakım evine müracaatlarında bazı koşullar yerine getirilmelidir.

Yaşlı bakım konutları huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve özel bakım kısmı olarak 3 grup halinde hizmet vermektedir.

 1. Huzur konutları; hastalanmayan yalnızca huzurlu bir etrafta yaşlıları gözetmek emeliyle kurulmuştur.
 2. Rehabilitasyon merkezleri; rehabilitasyonu olası olmayan hastalığı olan, kesintisiz rehabilitasyon altında yakalanması gereken bireylere hizmet veren müesseselerdir.
 3. Özel bakım konutları; us ve ruh sıhhati yerinde olan, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı veya zekâsal veya fiziksel gerilemeleri sebebiyle özel bakıma gereksinim dinleyen yaşlılara özel bakım veren kurumdur.

Yaşlı Bakım Konutu Müracaatları Nasıl Yapılır?

Devlet huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alabilmek için WHO Dünya Sıhhat Teşkilatı’nün standartlarına göre yaşlı olmak koşulunu başka bir deyişle 60 yaş ve üzerinde olmak koşulunu taşımak gerekmektedir. Yaşlı bakım konutlarına müracaatı yaşlının ailesinden bireyler yapabileceği gibi şahsın kendisi de yapabilir. SHÇEK müesseseyi yardıma ve bakıma fukara aile, çocuk, genç, özürlü, yaşlı, bayan ve öteki fukara insanlara sosyal hizmetler vermektedir.

Yaşlı bakım evine müracaatta bulunmak isteyenler öncelikle;  şahsın bulunduğu şehirde bir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Müesseseyi Yasayı ile Sıhhat ve Sosyal Takviye Bakanlığına bağlı olarak kurulan kamu müesseseyi olan SHÇEK huzurevi varsa doğrudan huzurevine, yoksa SHÇEK Şehir Müdürlüğü’ne veya müessesenin genel müdürlüğüne yapabilir.

Bunun yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzurkonutları yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine de müracaat yaparak yerleşme arzında bulunulabilir. Bunun müracaatları ön müracaat olarak şahsın TC kimlik numarası ve parolası ile e- devlet üzerinden adresinden yapılmaktadır.

Yaşlı bakım konutlarına müracaatta bulunarak hizmet almak isteyen bireylerden bazı belgeler arz edilmektedir.

Ön müracaat yapanlardan Huzur evine kayıt olmak isteyenlerden müracaatta istenen dokümanlar;

Huzur evine kayıt olmanız için, altta ki belgelerin müracaat esnasında verilmesi gerekmektedir. Müracaat esnasında yaşlı ismine müracaat arzuhali ve TC. kimlik numarası beyanı, maaş kazanç gidişatını gösteren evrak ve  sıhhat raporu gerekmektedir. Doktor raporu sonunda mahzur yoktur ibaresi yer almalıdır.

Devlet Yaşlı Bakım Konutları Ücretsizdir

Devlet yaşlı bakım konutu ve huzurevleri ücretsiz olarak 60 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan hiç bir biçimde kendi ismine devlet müesseselerinden aylık alamayan kazancı olmayan, dul ya da öksüz aylığı almayan, SGK ‘dan emekli olmayan, taşınır ya da taşınmaz malvarlığı olmayan yurttaşlar ücretsiz olarak huzurevinde hizmet alabilmektedir. Yaşlıların kazanç gidişatlarının iyi olduğu anlaşılırsa özel huzurevlerinde hizmet alması gerekmektedir. Devletin huzurevinden ücretsiz olarak faydalanabilmesi için yaşlıların sosyal yoksunluk içinde olması gereklidir ancak bu biçimde olan yaşlılar devlet huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde ücretsiz olarak kalabilirler.

Kazancı olan ve taşınır taşınmaz mülk varlığı tespit edilen şahısların huzur konutu ve yaşlı bakım merkezlerinden faydalanabilmesi için muhakkak bir aylık ödemesi yapması lüzumludur. Bu maliyetler her sene yine değerlenerek aktüellenir. Aylık olarak yapılacak ödemeler de yaşlının alacağı hizmet ne ise ona göre bir maliyet üzerinden ücret arz edilir. Bu ücretler Yaşlı bakım konutlarının senelik azalık ödentiyi gibi, sıhhatli yaşlılar için gündüz bakım hizmeti, alzheimer demanslı yaşlıların gündüz bakım hizmetleri, konutta bakım hizmeti ücreti, paklik hizmet ücreti, teknik hizmeti, hemşire refakat günlük ve 1 saatlik hizmetleri ismi altında hangi cinsten hizmet alınıyorsa o ücret tahsil edilmektedir.

Özel Yaşlı Bakım Konutu Ücretleri 2020

2020 seneyi Özel Yaşlı Bakım konutlarından maliyetlerini almak veya yaşlı bakım konutu maliyetleri ile alakalı sualleriniz için;

Özel Huzurkonutları maliyetleri 2020 yılına aktüellendi.

Yaşlı bakım konutlarının ücretleri 2020 senesinde alttaki gibi güncellenmiştir.

Yaşlı bakım Konutu Maliyetleri 2020

Yaşlı Bakım konutlarının maliyetleri 2020 yılına aktüellendi. 2020 seneyi Özel huzurevleri ile Huzur konutu ve Yaşlı Bakım merkezlerinin maliyetleri tavan ve taban ücretleri güncellendi. 2020 seneyi Özel Huzur konutu Maliyetleri bilmek için tıklayınız. 27.12.2019 tarihinde yapılan ücret tespiti kurulunda aktüellenen 2020 seneyi yaşlı bakım merkezlerinin 2020 seneyi için taban % 15 çoğalışla 1159,95 TL olarak tanımlandı. Tavan ücretinin beynelmilel turizmi de göz önünde bulundurarak: 15.000 TL + Katma Değer Vergisi ve yıllık çoğalış ise % 15 çoğalış olarak tanımlanmıştır.

Senelik azalık ödentiyi, sıhhatli yaşlılar için gündüz bakım hizmeti, alzheimer demanslı yaşlıların gündüz bakım hizmetleri, konutta bakım hizmeti ücreti, paklik hizmet ücreti, teknik hizmeti, hemşire refakat günlük ve 1 saatlik hizmetlerinin taban ve tavan ücretleri emin oldu. Buna göre emin olan tavan ve taban ücretler şu biçimde oldu.

 • Senelik azalık ödentiyi
  • Taban 69,07 TL olarak
  • Tavan 76,06 TL
 • Sıhhatlı yaşlılar için gündüzlü bakım hizmeti ücreti
  • Taban 75,84 TL
  • Tavan 92,06 TL
 • Alzheimer demanslı yaşlıların gündüz bakım hizmeti ücreti
  • Taban 80,43 TL
  • Tavan 127,81 TL
 • Konutta bakım hizmeti ücreti
  • Taban 1.411,74 TL
  • Tavan 3.655,15 TL
 • Paklik hizmet ücreti
  • Taban 126,59 TL
  • Tavan 130,38 TL
 • Teknik hizmeti ücreti
  • Taban 126,59 TL
  • Tavan 130.38 TL
 • Hemşire refakat günlük ücreti
  • Taban 207,01 TL
  • Tavan 255,63 TL
 • Hemşire refakat 1 saatlik ücreti
  • Taban 62,10 TL
  • Tavan 84,46 TL olarak tanımlanmıştır.

Devlet tarafından tanımlanan bu ücret tarifeleri özel müesseselerin de maliyet siyasetlerinde geçerlidir. Özel olarak yaşlı bakım konutu hizmeti veren müesseseler bu sayılar üzerinden yaşlılardan aylık ödeme almaktadır. Özel Yaşlı bakım konutlarının 2020 seneyi maliyetleri tanımlanırken bu maliyetler baz alınır bunun yanında da verdikleri özel bakım ücretleri de tahsil edilir. Maliyetlerin oluşturulmasında tesirli olan başlıca etkenler ise;

 • Kesintisiz kalınacak olan odanın kaç karakter olduğu
 • Yaşlının sıhhat gidişatı Yatalak yada ayakta olma gidişatı
 • Fizik rehabilitasyon ücretleri
 • Hasta bezi gideri bazı müesseselerde ücretsizdir
 • Alzheimer, demans vb us sıhhatinin gidişatı
 • İlaç giderleri bazı müesseselerde ücretsizdir
 • Sağlık Kurumu ücreti gibi etkenler özel bakım konutlarının maliyetlerini etkilemektedir.

Devlet huzurevlerine mukayeseyle özel huzurevlerinin ve yaşlı bakım merkezlerinin ücretleri arasında maliyet değişikliği dikkat sürüklemektedir. Özel bakım konutlarının maliyetlerinin yüksek olması verilen hizmetin niteliğini ortaya koymaktadır.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Kabul Koşulları

Yaşlı bakım merkezlerinin yaşlıları kabul etme koşulları 60 yaş ve üzeri yaşta olmak ilk koşuludur. Bunun yanında yaşlıların vücutsal ve zekâsal gerilemeleri sebebiyle süreli ya da kesintisiz olarak özel alaka, takviyeye, korunmaya ve rehabilitasyona ihtiyacı olması ve kesinlikle ruh sıhhati yerinde olması koşulunu koymuşlardır. Yaşlıları kabul eden merkezler ayrıca bulaşıcı hastalığı olmayan, uyuşturucu madde ya da içki bağımlısı olmayan ve sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal analiz raporu ile saptanmış olan hastaları kabul etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir