Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi 2020

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi 2020

Ziraat Bankası, 2020 yılında çiftçilerin müşterilerini ve müşterilerini hayatın her alanında desteklemeye devam edecektir. Denizbank gibi çiftçi kredisi veren birçok banka olmasına rağmen, Ziraat Bankası en uygun faiz oranlarıyla lider banka konumundadır. Ziraat Bankası’nın çiftçi kredisine başvurmak için gereken belgeleri en yakın banka şubesine ibraz etmek gerekmektedir. İçeriğimizde, kredi başvurusu için gerekli belgeleri, cari faiz oranını ve çiftçi kredisi hesaplama örneğini bulabilirsiniz.

2020 yılında Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi

Ziraat Bankası, 2020 yılında başlatılan çeşitli kredi faaliyetleri ile tüm müşterileri desteklemeye devam etmektedir. Bu noktada çiftçilerimiz unutulmadı. Kredinin faiz oranı oldukça uygundur ve süresi çiftçilerin hasat dönemi de dikkate alınarak belirlenmektedir. Krediyi bir unvanla tanımlamak daha mantıklı olacaktır.

 • Genç Çiftçiler Koleji
 • Hayvancılık ve su ürünleri kredileri
 • Tarımsal mekanizasyon kredileri başlığı altında çiftçilere kredi imkânı verilmektedir.
Tarım Çiftçileri Kredi Bankası-2019

2020 yılında Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi

Ayrıca Ziraat Bankası, çiftçilere devlet destekli tarım sigortası sağlamaktadır. Ziraat Bankası’nın çiftçilere verdiği krediler ortak özelliklere sahiptir. Bu krediler Makbuz ödemesi Yıllık faiz oranı % 5-6 Yakın. bütünleşme 2 yıl boyunca geri ödeme yok Olduğu söyleniyor. Ancak, ödeme durumu çiftçinin durumuna göre değişecektir. Çiftçi yıl sonunda kâr ederse ve ciro artarsa, taksit ödemesini krediyi iki yıl içinde geri ödemeden kullanmaya devam edecektir. Ancak, eğer finansal durumu iyi değilse, durumu düzelene kadar iki yıl ödenmemiş bir kredi kullanması daha iyi olur.

Genç Çiftçiler Koleji

Ziraat Bankası’nın genç çiftçilere sağladığı krediler sayesinde tarımsal faaliyetlerde bulunan gençleri desteklemeye devam ediyorlar. Bu başlatılan kredi kampanyasını başlatarak hedefimiz gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, tarımsal üretim faaliyetleri ve yatırım koşullarını öğretmek ve tarımsal üretim üretecek bilinçli yavrular yetiştirmektir. Bunun bir kredi etkinliği yerine bir eğitim programı olduğunu söylemek daha mantıklı olacaktır. Üniversite sadece bankaları değil, özel sektör ve kamu sektörlerini de desteklemektedir. Genç Çiftçiler Koleji’nde okumak isteyen gençler gereksinimleri karşılamalıdır.

Genç Çiftçiler Koleji

Genç Çiftçi Sertifikası

Kimler başvurabilir?

Genç Çiftçiler Koleji’ne başvurmak istediğimiz çiftçilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:

 • Daimi Türkiye Mukim
 • T.C. Vatandaş ol
 • 30 yaş altı, 18 yaş üstü
 • Kredi kullanmanın önünde engel yok
 • Erkek adayların askerlik hizmeti ile ilgisi yoktur
 • En az bir lise mezunu
 • Medeni hakların kullanılması yasaktır
 • Tarımsal faaliyetlerde bulunmak istiyorum

Bu koşullara sahip adayların başvurabileceği ve bazı adaylara öncelik verileceği söylenmektedir. Kadın çiftçilere öncelik verilecektir. Özellikle tarımsal faaliyetlerle ilgilenenlere öncelik verilecektir. Krediler konusunda öncelik verilecek bir diğer grup da ilgili lise veya üniversitenin tarım sektöründen mezun olmaktır.

Eğitimden sonra katılımcılar sertifika alabilecekler. Başvurmak için buraya tıklayın. Bu eğitimler tamamen Ücretsiz.

Tarım Makinaları Kimyası

Ziraat Bankası, tarımsal mekanize ürünlerin satın alınması için bir kredi daha verecektir. Tarım araçları satın almak için tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösterecek üreticilere uygun faiz oranı kredisi sağlamak. Bu kredilerle satın alınan ekipmanlar; traktörler, hasat ekipmanları, çim biçme makineleri, balya makinesi, silaj makineleri, yem mikserleri, patoloji, yem olukları, çeşmeler, balık bulucu vb.

Kredi özellikleri

Tarımsal mekanizasyon kredisinin süresi, ilgili yıl içinde Bakanlar Kurulu’nun beyanına göre uzatılacaktır. Tarımsal üretime yönelik bu krediler sadece sıfır değil İkinci el ekipman alımı Ayrıca kullanılacak. Tarımsal mücadelelerde kullanılan araçlara ek olarak, tarımsal kredi sertifikalarına sahip ekipman da satın alınacaktır. Bu durumda, satın alınacak ekipmanı kullanmak için Ziraat Bankası tarafından sağlanan düşük faizli krediyi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Tarım Kredi Borç 2020 yapılandırmamızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Traktör kredisi 2020

Ziraat Bankası faizsiz traktör kredisi sağlamamıştır. Kredi faiz olarak kullanılır ve faiz oranı da oldukça makuldür. Sadece 0 traktör satın alacak değil, aynı zamanda traktör de kullanacak. Bununla birlikte, satın alma için geçerli koşullar, traktörün 8 yaşına ulaşmamış olmasıdır. Traktörün tarımsal bir akreditifi olmalı ve işletme üç yıllık bilanço sunmalıdır. Satın alınan traktörün motor sahibinin fiyatının sadece% 75’i ödenebilir. Bu krediler traktör kredileri başlığı altında verilmeyecek ve diğer ekipmanların alımı için de geçerli olacaktır. 3, 6 veya 12 aylık aylık ödeme süresi Kullanabilirsiniz.

2020 yılında Ziraat Bankası’ndan traktör kredisi almak isteyenler için iyi haberlerimiz var. Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası tarafından imzalanan anlaşmaya göre kredi, düşük faiz oranlı tarım şirketlerine sağlanacak. Bu kredi temalarında traktör satın alınmış ve yatırım döneminde 75.000 Türk lirası kredi verilmiştir. % 50 faiz indirimi Olarak kullanılacaktır.

Küçük cihaz kredisi

“Resmi Gazete” de yayınlanan “Tarımsal Mekanize Araç Satışlarının Test ve Kontrolüne İlişkin Tebliğ” kapsamında, tarımsal akreditif belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilere kredi verilecektir. Bakanlar Kurulu kararı da bu krediyi kullanır ve banka tarafından ekipman satın almak için sağlanan bu kredilerden faydalanabilirsiniz.

Kredi özellikleri

Kredi, tarımsal mekanizasyon kredisi gibi belirli bir faiz oranından ziyade satın alınacak traktörün tam fiyatından sağlanacaktır.

 • Uygun çiftçilerimiz kredi yararlanabilir.
 • Kredi miktarı 25.000 TL Evet.
 • Olgunlaşma süresi çiftçilerimizin hasat dönemlerine göre belirlenebilir. Bu nedenle, yıllık olarak da ödenebilir.
 • Kredi, biçerdöver, biçerdöver ve traktör satın almak için kullanılamaz.

Kredi detaylarını görmek için tıklayınız.

Modern basınçlı sulama kredileri

Çiftçilerimiz de sulama kredisi alıyor. Bu noktaları mikro yağmurlama, damla sulama ve yağmurlama sistemleri için kullanabilirsiniz. Kredi, Bakanlar Kurulu kararının sonucudur. Modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı için elektrik teminatı sağlanması, derin kuyuların açılması ve suyun doğal kaynaklardan kullanılacak alanlara taşınması gibi operasyonlara şeref verilmiştir. Bu kredilerin süresi hasat dönemine göre belirlenmektedir. Kredi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bitkisel ilaç kredisi

Etkinlikte bahçeler, tarlalar, sera tarımı vb. Gerçek ve tüzel kişilere atfedilmelidir. Krediyi kullanabilmek için belirlenen üretim alanında işletilmesi gerekir. Endüstriyel bitkiler, fasulye, tıbbi ve aromatik bitkiler, talar sebze yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği, sera ve süs bitkisi yetiştiriciliği, yumru bitkileri, yağlı tohumlar gibi bitkiler üretilmelidir. Bu anlamda krediler ticari ve yatırım dönemlerinde ayrı ayrı sağlanacaktır. Fabrika üretim kredilerini kullanarak üretim için finansman sağlayabilirsiniz.

Organik ve iyi tarımsal krediler

Ziraat Bankası, 2020 yılında organik tarım faaliyetlerinde bulunmak isteyen çiftçilere finansman imkanı sunmaktadır. Tarımsal üretime ek olarak, bu ürünleri üreten ve satan ve paketleme işlemini gerçekleştiren gerçek tüzel kişiler de kredilerden yararlanabilir. Diğer kuruluşlarla organik tarım sözleşmeleri imzalayan kişiler de kredi alabilir. Organik tarım kredileri yatırım ve işletme sırasında ayrı ayrı kullanılmaktadır.

Ziraat Bankası’nın 2020 yılında vereceği organik tarım kredisi, yatırım ve işletme döneminde% 50 indirimle sağlanacak. Aynı krediler iyi tarım uygulamaları için de kullanılır ve faiz azaltma oranı organik tarımla aynıdır.

Arazi satın alma kredisi

Ziraat Bankası, tarım arazisi satın almak isteyenler için uygun şartlar ve faiz oranları ile kredi sağlamaktadır. Bu kredilerden hem gerçek hem de tüzel kişiler yararlanabilir. Bu krediyi, paylaşılan arsa, bitişik arsa ve parsel olmayan arsa satın alma oranını telafi etmek için alım yapmak için kullanabilirsiniz.

Bu durumda, Bakanlar Kurulu’nun 2020 kararına göre, arazi düşük faizli bir krediyle satın alınacaktır. Kullanmak için Kredi limiti 2.500.000 TL Yatırım ve operasyonlar sırasında faiz indirimi % 25 Bu olacak.

Tarımsal krediler kurmak

Bu kredi faaliyeti için kullandırılacak kredinin faiz oranı sabittir. Bankalar, çiftçimize hasat dönemine göre belirlenen uygun bir faiz oranı ve vadede kredi sağlamaktadır. Detaylar için tıklayınız.

Çiftçi kredilerine başvurmak için gerekli belgeler

 • Kredi karşılığında banka belgeleri
 • T.C. Kimlik belgesi
 • ÇKS sertifikası
 • Tarımsal mülkiyeti belgeleyen belgeler
 • Şirketin gelir tablosundan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi Düşük Faizli Kredi

2020 yılında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine hayvansal ve tarımsal üretim konularında destek verilecektir. İşletme ve yatırım döneminde işletmeye verilen krediler faiz oranında azaltılmalıdır. Aşağıda bitkisel üretim sorunları, faiz indirimleri ve kredi tavanları listelenmiştir. Ziraat Bankası’ndan sıfır faizli bir kooperatif kredisi alabilirsiniz.

2020 tarımsal kredi faiz oranı çiftçiler için iyi haber!

Zirat Bank, 2020’de tarımsal kredi faiz oranını düşürdü

Bu kredilere ek olarak, IPARD programı kapsamında krediler ve TMO makbuz, hasat ve satış kredileri için krediler bulunmaktadır.

Ziraat Bankası Tarımsal Kredi Hesaplama

Ziraat Bankası tarafından verilen azami kredi vadesinin 7 yıl olduğunu belirtmiştik. Bu durumda, maksimum süre 84 aydır. Benzer şekilde, faiz oranı yılda% 6 ise, aylık faiz oranı% 0,5 olacaktır.

Çiftçilerimiz Ziraat Bankası’ndan 50.000 lira kredi aldı. Kredi limitini iki yıl içinde ödeme yapmadan kullanmayacak ve 84 ay içinde düzenli ödeme ile kapatacaktır. Bu durumda, aylık kredi tutarı geri ödenecektir 759,53 TL Toplam ödeme 63.800,84 TL Bu olacak.

Aynı faiz oranına sahip 100.000 TL kredi için bu süre iki aylık 60 aylık ödemesiz dönem olacaktır; 994,78 TL Ve toplam ödeme 59.687,20 TL Bu olacak.

Ziraat Bankası Sera Kredisi 2020

2020 yılında Ziraat Bankası Sera destek paketi Bu adla kredi verme kampanyasına devam edin. Sera tarımını destekleme kampanyasında, kredi düşük bir faiz oranında kullanılacaktır. Kredinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

Ziraat Bankası Sera Kredisi

Ziraat Bankası Sera Kredisi

 • Kredi vadesinin 7 yıl olduğu belirlenmiştir. Ancak, çiftçilerimizin mali durumu göz önüne alındığında İki yıl boyunca ödeme yok Orada.
 • Yıllık faiz oranı Bu% 8,25 değil. (Aylık% 0,68)
 • Elde edilecek yatırım maliyetinin% 75’ine kadar düşülebilir. (Yatırım tutarı 100.000, 75.000 lira ise)

Bu anlamda destek alabilmek için seracılık faaliyetleri Bakanlığın düzenlemelerine uygun olarak yürütülmelidir. Ayrıca arazinin büyüklüğü 1 yaş altı Olmamalı. Kredi sadece yeni seralar için değil, aynı zamanda aktif olmayan seraların yeniden kullanımı için de kullanılmaktadır. Hükümet sera gazı kredileri için 25 milyon lira sağlayacak. Hepimizin bildiği gibi, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifi arasında imzalanan anlaşmaya göre, yatırım ve işletme döneminde çiftçilerimize düşük faizli krediler verilecek.

Finansman ihtiyaçlarınızı karşılamak için Ziraat Bankası tarafından sağlanan kredileri kullanabilir ve 2020 yılında düşük faizli kredileri kullanabilirsiniz.

Kontrollü sera tarım uygulamaları için yatırım döneminde maksimum 750.000 TL kredi limiti, işletme döneminde maksimum% 50 indirim yapılacaktır.

En net faiz oranı ve ödeme planı Ziraat Bankası’ndan hesaplanabilir.

Bu kredileri kullanarak tarımsal faaliyetler için gerekli fonları sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir