Ziraat Bankasından Seralara Faizsiz Kredi 2020 Şartları

Ziraat Bankasından Seralara Faizsiz Kredi 2020 Şartları

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi, 2020 yılına kadar tarım ve hayvancılık üretimine düşük faizli yatırımlar ve ticari krediler sağlamaya devam edecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sera desteği

2020’de çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek almaya ve çeşitli tarımsal destek almaya devam edecekler. Ziraat Bankası ve TKK, düşük faizli kredilerin sınırlarını 2020-2022 yılları arasında uzatmış, faiz oranları ve özel iskonto standartları 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi, 25 Mart 2020 tarihli Hükümet Gazetesinde “Tarımsal Üretimde Düşük Faizli Yatırım ve Ticari Kredilerin Kullanımına İlişkin Uygulanabilir İlkeler Hakkında Tebliğ” yayınlamıştır. 01.01.2020 ve 31.12. 2022 yılları arasında tebliğde belirtilen şartları yerine getiren çiftçilere, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’nin sağlayacağı yatırım ve ticari kredilerin teknik ilkelerini kapsayan düşük faizli krediler verilecektir.

Ziraat Bankası Sera Kredisi Şartlar ve Koşullar 2020

Çiftçiler 31 Aralık 2020 tarihinden önce Ziraat Bankası veya TKK’lara tebliğde belirtilen şartları yerine getirdikleri sürece başvururlarsa düşük faizli ve faizsiz kredilerden yararlanabilirler. “Gazete” de yer alan yatırım ve ticari krediler tarımsal üretimde 28 alt başlık altında verilecektir.

Ziraat Bankası, bitkisel üretim konularında çeşitli departmanlara sığır, koyun arıcılığı, kümes hayvanları yetiştiriciliği ve düşük faizli krediler gibi hayvansal üretim konularında ticari ve yatırım kredileri vermektedir.

Ziraat Bankası ve TKK Bitkisel üretim ve ihracatı düşük faizli krediler sağlayacaktır;

 • Kontrollü sera yetiştiriciliği (sera)
 • Yem bitkisi üretimi
 • Yerli sertifikalı tohum fidanları, fidan üretimi,
 • Süs bitkisi üretimi
 • Stratejik bitkisel üretim
 • Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık,
 • Kapsamlı geleneksel sebze üretimi
 • Tarım makineleri (traktör yarma)
 • Modern basınçlı sulama sistemlerine yatırım,
 • Traktörler,
 • Tarım Makinaları Parkı
 • Arazi alımı
 • Lisanslı depo yatırımı,
 • (ELÜS) elektronik ürün kuponları karşılığında kredi kullanmak,
 • Soğuk depo yatırımı,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi
 • Sözleşmeli üretim (fiili, tüzel kişi üretimi),
 • Özel orman mülkiyet haklarının% 25 ila% 100’ünü sübvanse ederek, düşük faizli yatırımları ve ticari kredileri kullanabilecektir.

Sera kredisini hesaplamak için tıklayın.

Sera yetiştiriciliğine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, kredi ile ilgili standartlara ve teknik prosedürlere uygun olarak sera yatırımı için fon sağlar ve kredinin teknik prosedür ve standartlarına uygun olarak bu seralara devlet tarafından finanse edilen yatırımlar uygular. Krediden yararlanabilecektir.

Sera Kredisi Hesaplayıcısı 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl tarımsal kredi faiz oranını değiştirmektedir. Bu nedenle, tarımsal kredilerin yıllık faiz oranı% 12’yi aşmaktadır. % 9’a Azaltılmıştır. Aylık faiz oranı% 9’dur ve% 0,5’i aşacağı hesaplanacaktır.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’nin düşük faizli yatırımlar ve ticari krediler kararında, yatırımlar ve ticari kredilere uygulanan faiz indirimi% 50 olarak belirlenmiştir. Bu% 50 indirime ek olarak, belirli koşulları karşılayan kişileri% 20 faiz indirimi ekleyerek de hesaplayabilirsiniz.

2020 yılında sera kredisi faiz oranı

2020 yılına kadar Ziraat Bankası, seracılık sektörüne yatırım yapacak çiftçilere 1 yıl vade ve yıllık% 8,25 faiz oranı ile kredi verecek. Faiz oranı vade tarihi arttıkça değişecektir.

Bir önceki makalede düşük faizli sera gazı kredilerini açıklamıştık.

Ziraat Bankası ve TKK’nın kullanacağı sera kredilerinin üretim teması bitkisel üretimdir. Krediler için üst limit 25 milyon. Yatırım dönemi boyunca işletme döneminde faiz oranı% 50 düşürülecektir. Belirlenen kriterler karşılandığında Ziraat Bankası’ndan sıfır faizli sera kredileri çekilebilir.

2020 yılında kontrollü seracılık için düşük faizli kredi koşulları

Seracılıkta yatırım ve ticari kredileri kontrol etme % 50 faiz indirimi ile 25 milyon Üst sınır olarak kullanılacaktır.

Yönetmeliklerde belirtilen faizsiz sera kredilerini kullanmak isteyenler Öne çıkan standartlar Memnuniyet getirmelidir. Ziraat Bankası faizsiz /Sıfır faizli sera gazı kredilerinin kullanımını belirleme kriterleri aşağıdaki gibidir:

 1. Jeotermal, yenilenebilir enerji, atık enerji kullanımı
 2. Yurt içinde sertifikalı tohumlar, fideler ve fide kullanımı
 3. Organik tarım, iyi tarım uygulamaları
 4. Genç çiftçi <40 girişimci
 5. Kadın çiftçi, girişimci

Yatırım kredisi Üreticilere% 50 indirim uygulanır;

 • Jeotermal, yenilenebilir enerji, atık enerji kullanımı % 20 İndirim oranı
 • Yurt içinde sertifikalı tohumlar, fideler ve fidanlar kullanın % 20 İndirim oranı
 • Ne organik ne de iyi tarım uygulamaları indirim oranları kullanmaz.
 • 40 yaş ve altındaki bir genç çiftçi ve girişimciyseniz % 10 İndirim oranı
 • Kadın girişimci olma koşulu altında % 10 Bir indirim oranı sağlanacaktır.

Ticari kredi Üreticilere% 50 indirim uygulanır;

 • Jeotermal, yenilenebilir enerji, atık enerji kullanımı % 20 İndirim oranı
 • Yerli sertifikalı tohumlar, fideler ve genç ağaçlar kullanma koşulu altında % 20 İndirim oranı
 • Organik ve iyi tarım uygulamaları % 10 İndirim oranı
 • Genç çiftçi 40 yaşından büyük değilse % 10 İndirim oranı
 • Kadın bir çiftçi ise % 10 İndirimler olacak.

Ziraat Bankası Devleti tarafından desteklenen sera kredisi koşulları

Üretim koşulları kontrol edilen en az 10 fabrika bulunmaktadır ve bu araziler, il kayıtlarındaki il büroları tarafından sera kayıt sistemi, sera kayıt sistemi ve sera kayıt sistemine göre sera kayıt sistemine göre kontrol edilmektedir. Üretici kredi başvuruları il ve ilçe müdürlüğü tarafından onaylanan projeler kapsamında onaylanacak, bu üreticiler seralar kuracak, modernize edecek veya mevcut seralarını en az on kat veya daha fazla genişletecek.

Proje tamamlandıktan sonra, il ve ilçe müdürleri, önerilen işletmenin başvuru ve kişisel bilgilerini ve işletmenin yapı bilgilerini gizli gizli kayıt sisteminde, başvuru sahibinden ek beyanlar talep etmeden kaydedecektir. Üreticinin üretim bilgilerini kaydederken beyan etmesi gerekir.

Ticari krediler açısından, en az on adet kontrollü sera üretim şartına sahip seralarda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ve Sera Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı işletmelerin ticari kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilmektedir.

Seralarda süs bitkileri üretimi ile ilgili ticari ve yatırım kredileri bu bültenin 17. maddesinde üreticilere verilmektedir ve sera üretimi de dahil olmak üzere süs bitkilerinin üretimi için işletme ve yatırım kredileri kullanılmaktadır.

25 Mart 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan bir bildirime göre, değerlendirme, muz yetiştirme yatırımlarının ve seradaki işletme dönemi kredilerinin değerlendirilmesini içerecektir.

Ziraat Bankası Sera Kredisi Başvuru Belgesi

 1. Kontrollü sera tarımı yapan adaylar için Türk kimlik kartı
 2. Başvuru sahibinin oturma izni
 3. Gizli kayıt sistemi belgesi, ÖKS belgesi,
 4. Tarım arazileri için tapu tescil belgeleri
 5. Arazi kira için kullanılıyorsa, bir kira sözleşmesi ve sözleşme imzalayın
 6. Teminat belgesini krediye göstermek,

Bu gerekli belgelerle Ziraat Bankası seracılık kredileri için tüm koşulları yerine getiren çiftçiler, düşük faizli ve sıfır faizli sera kredilerinden yararlanabilirler. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’nin usul ve esaslarına göre, tebliğdeki tüm özel koşulları karşılayan ve karşılayan çiftçilerin sera kredisi uygulamasını değerlendirin. Uygun görülmesi halinde kredi kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir