Ziraat Büyükbaş Hayvan Besicilik Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Büyükbaş Hayvan Besicilik Kredisi 2020 Şartları

Ziraat Bankası, 2020 yılında bu sektörlerdeki bitki ve hayvan üreticilerine düşük faizli ve sıfır faizli kredi sağlamaya devam edecektir.

Hayvancılık için düşük faizli ve faizsiz krediler

 • Süt çiftçileri ve sığır yetiştiriciliği,
 • Damızlık düveler,
 • Sığır yetiştiriciliği
 • Koyun yetiştiriciliği
 • Arıcılık,
 • Kümes hayvanları endüstrisi
 • Kümes hayvanları endüstrisi
 • Su Ürünleri Bölümü
 • Geleneksel (geniş) hayvansal üretim konularında ticari ve yatırım kredileri sağlar.

Ziraat Bankası sığır yetiştiriciliği 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde yer alan koşullar, ticari ve yatırım kredilerinin kullanılması ve koşullarının belirlenmesi için esas olarak kullanılmaktadır. Bu tebliğde faiz oranları ve kredi kesintileri hakkında Öne çıkan indirim standartları Belirlendi.

25 Mart 2020’de yayımlanan tebliğde, Kredi için Teknik Standartlar Belirlendi. Bu iki bildirimin koşullarını karşılayan çiftçilere düşük faizli ve faizsiz sığır ve hayvancılık kredisi verilecektir.

Ziraat Bankası TKK tarafından 3 Ocak 2020 tarihli otlayan hayvancılık kredileri hakkında çıkarılan başkanlık kararnamesine göre kredi limitleri, faiz oranları ve faiz indirimlerinden yararlanmak için karşılanacak kriterler belirlendi. Bu karara göre, sığır endüstrisi için işletme ve yatırım kredileri 10.000.000 ile sınırlıdır. Yatırım ve ticari kredilere uygulanan iskonto oranı yatırım kredileri için% 90, ticari krediler için% 100 olarak belirlenmiştir. Ancak, ek faiz indirimleri uygulamak için altı koşulun karşılanması gerekir.

Sığır Yetiştiriciliği Yatırım Kredisi Belirlenen% 50 iskonto oranını uygulamak ve% 90’a yükseltmek için geçerli olan en yüksek iskonto oranıdır; öncelikli bölgesel yatırım kapsamında yatırım 25 Mart 2020’de serbest bırakılmıştır. 30 ilden biri aktiftir ve aktif olmayan şirketlerin satın alınmasıyla% 10 ek indirim oranı elde eder; genç çiftçiler 40 yaş ve altındaysa% 10; kadın çiftçi ise% 10. Bültende belirtilen koşullar yerine getirilmelidir. Bu makalenin geri kalanında bu tebliğde tanımlanan koşulları ele alacağız.

Benzer şekilde, belirlenen hayvancılık işletme kredisinin% 50 indirim oranını% 100’e çıkarmak için gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar yeniden ortaya çıkıyor

Gazete’de belirtilen illerden biri olarak, bu ilke, hayvan yetiştiriciliği, satın alma veya kullanma, kredi kullanıcısının yemini oluşturma veya meraktan dolayı belirlenen% 50 indirim oranı için geçerlidir. Yaştaki kadın girişimciler için genç çiftçiler bundan en iyi şekilde yararlanacaktır. İndirim oranı% 100 Belirlendi. Bu koşulları sağlayan üreticiler% 90 faizsiz kredi ve% 100 faizsiz kredi alacaktır.

Sığır endüstrisinde yatırım ve ticari krediler için tavan 10 milyon lire olarak ayarlanmıştır. Hayvancılık kredileri için% 10 faiz ve faizsiz yatırım kredisinden yararlanmak için tebliğde belirtilen tüm koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tercihli indirim standardı

Öncelikli bölgesel yatırım işi ve yatırım kredisi için% 10’luk ek faiz indiriminden faydalanın.

Gazete Kararı; Adana, Afyonkarahisar, Afsaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ai Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Danizli, Diyarbakır, Edirne ), Alzığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak ve Uanlıurfa olarak tanımlanan 30 ilden birinde faaliyet göstermek gerekiyor.

Ticari kredileri satın almak için boştaki işletmeleri kullanmak amacıyla% 10 ek faiz oranı azaltılır;

Atıl bir işletme olarak, işletmenin bir yıl boyunca atıl olması gerekir, yani en az bir yıldır atıl kalmıştır. En son yılda bu standartta belirtilen işletmenin faaliyet durumunu hesaplayın; sahibinin hayvancılık işletmesi tarafından kaydedilen hayvanın kalkış tarihine göre belirlenir. Bu hesaplama hayvan kayıt sistemi tarafından yapılır.

Hayvancılık için yatırım kredisi alımında ve kullanımında% 10’luk ek faiz indirimi sağlamak için;

Çiftçi, Ziraat Bankası’nın sığır yetiştirmek için kullandığı düşük faizli tarımsal işletme kredisini kullanacak ve şu şartlar yerine getirilmelidir: çiftçinin mevcut hayvanları ve yeni hayvan satın alacak hayvanlar ülkede doğmuştur.

Bait Ranch Yatırım Kredisinde% 10 ek indirimden yararlanın

Hayvancılık faaliyetlerinde, işletmedeki her hayvan en az bir kez, hayvancılık faaliyetlerinde ise, Tarım Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı her on hayvan için yem bitkileri bir kez epilasyon yapılmalıdır. Öte yandan, çiftlik kullanan üreticiler il veya bölge tarım bürosu veya köy şefinden belge alacaklarını kanıtlamalıdır.

Genç çiftçilerin girişimcilik ve yatırım kredileri için% 10’luk ek indirim oranının keyfini çıkarın;

Ayrıca, sığır endüstrisinde geçimini sağlayan veya gençken sığır yetiştiriciliğini başlatan girişimciler için standartları belirler. Şahsen başvurarak, gerçek kişi Ziraat Bankası’na başvurur; kredi kullanım tarihi içinde 40 yaşın altındaysa, düşük faizli kredi kullanımı kapsamında kredinin kullanımı için başvuruda bulunacak ve 40 yıldan fazla olmayan koşulları benimseyecektir. Ekstra indirim oranı.

Banka gerçek bir kişi değil, tüzel bir kişiyse, işletme sahibi ve iş ortağının hisselerinin en az% 51’ine sahip olan kişi, gerçek kişinin aradığı 40 yaş ve üzerindeki koşulları karşılamalıdır.

Kadın çiftçiler, girişimcilik ve yatırım kredileri için faiz oranlarını azaltmak için% 10 ek kullanacak

Kadın üretici gerçek kişi adına üretim yapıyorsa ve tüzel kişilik üreticisinin hissedarlarının hissedarlarının en az% 51’ine sahip olması ve bu şartı karşılayan ortakların kredi süresi boyunca ortaklığı korumaya devam etmesi gerekiyorsa, faiz oranı daha da düşürülecektir.

Tüm koşulları karşılayanlara ek faiz oranı indirimi uygulanacak ve krediyi ticari ve yatırım kredileri faiz oranının% 100’ü geçmeyeceği şekilde uzatacaklar.

2020 Yılında Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredi Kullanım Koşulları

Sığır besiciliği kredilerinin kullanımından yararlanmak amacıyla 25 Mart 2020 tarihinde çıkarılan başkanlık kararnamesine göre;

Krediler teknik standartları karşılamalıdır. Bu koşullar:

Sığır yetiştiriciliği yapan çiftçilerin iş hacmini 50’nin üzerine çıkarması ya da 50 ve daha fazla sığır ve manda içeren bir işin kurulmasıyla tanışmaları gerekiyor. Başka bir deyişle, 50 yaşın altındaki işletme sahipleri bu kredilerden yararlanamaz.

Belirtilen koşulları sağlayan çiftçiler, Ziraat Bankası tarafından elde edilen sığır yetiştiriciliği yatırım kredisinden aşağıdaki ücretleri de sağlayabilirler.

Sığır yetiştiriciliği yatırımı kapsamında% 50 imtiyazlı kredi sağlamak; gübre ile ilgili teçhizat satın almak için gübre ile ilgili altyapı, konut inşaatı ve yenileme, yem hazırlama üniteleri, balya ve çim biçme makinesi, tramvay, tartı sistemi, Kurulan işletmelerin bireysel araç ve gereçlerinin ve diğer yatırım maliyetlerinin satın alınması.

% 50 indirimden yararlanabilecek sığır ırklarının ticari kredisi kapsamında, satın alınacak hayvanın yetişkin ve en yüksek yetişkin hayvan olması ve ilgili bölümün kayıt sistemine kayıt şartlarını karşılaması gerekir.

Sığır yetiştiriciliği şehirlere öncelikli yatırım

25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Zeroat Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri Tebliği’ne göre, sığır yetiştiriciliği için öncelikli yatırım illeri olarak belirlenen il üreticileri tarımsal üretim ve ticari kredilere düşük faizli yatırımlar için uygulama ilkelerinden yararlanabilir. .

İller: Adana, Afyonkarahisar, Afsaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ai Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Danizli, Diyarbakır, Edirne ), Alzığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak, Şanlıurfa.

2020 büyükbaş hayvancılık kredi başvurusu

Başkanın kararı kapsamında Öne çıkan indirim standartları ve, Kredi Hesapları için Teknik Standartlar Yatırımı tamamlayan çiftçiler 31 Aralık 2020 tarihinden önce Ziraat Bankası veya TKK’ya gerçek veya tüzel kişi olarak yatırım ve ticari kredi başvurusunda bulunabilirler.

Ziraat Bankası ve TKK, başvuru sahiplerini kendi usul, esas ve yönetmeliklerine göre değerlendirdikten sonra, krediye uygun görülmeleri halinde düşük faizli ve faizsiz hayvancılık kredilerinden yararlanabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tebliğ’de belirtilen sığır yetiştirme faaliyetlerini gerçekleştirecek çiftçileri kayıt sistemi ile izleyecek ve kontrol edecektir. Başvurdukları alanda faaliyet göstermesi gereken üreticiler, Tarım Bakanlığı’nın ilgili kayıt sistemine kaydolmalıdır.

İşletme satın alımında büyükbaş hayvan yetiştirilmeli, noter, Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifi Kanunu’nda belirtilen taahhüt mektubunda, işletmenin kredi geri ödeninceye kadar işletme için kullanmayacağını belirtmelidir.

İşletme kredi başvuru tarihinden önce satın alınmışsa, bu durumda işletmenin satın aldığını gösteren belge başvuru sırasında da sunulmalıdır.

Ziraat Bankası’ndan düşük faizli ve faizsiz sığır yetiştirme kredisi almak isteyenler 31 Aralık 2020 tarihinden önce başvurmalıdır. Bu yılki Resmi Gazete’de belirlenen standartları karşılayan üreticiler, işletmeleri geliştirmek ve satın almak için faizsiz hayvancılık kredilerini kullanabilirler.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Başvuru Belgeleri

 • Gerçek bir kişi ve tüzel kişi tarafından istenen belgeler farklı olsa da, önce kişinin kimlik kartının orijinal ve kimlik kopyası, kişinin kimlik numarası ve başvuru formu gereklidir.
 • Kredi başvurusu yapan çiftçiler ve üreticiler için çiftçi kayıt belgesi (ÇKS belgesi),
 • İşletmeye ait tapu ve kiracı gibi belgeler,
 • Masraf yükleme belgesi
 • Kefil veya ipotek gibi kredi için gösterilecek garantiye ilişkin belgeler,
 • Lütfen son üç yılda tarım işletmesinin bilançosunu ve kâr ve zarar tablosunu veriniz.

Tüzel kişilerce istenen belgeler

 • Şirketin tüzel kişiliği olan ticaret sicil bülteni
 • Oda kayıt belgeleri
 • Vergi panosu
 • Yetkili temsilci
 • Temsil kararı
 • Noter tasdikli imza sirküleri
 • Geçen yıl yeni kurulan tüzel kişinin bilançosu ve gelir tablosu
 • Halen tüzel kişilerin en az son üç yıldır bilanço, kar ve zarar tablosu gibi belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Ziraat Bankası veya TKK ve başvuru belgelerine başvurarak faizsiz bir sığır yatırım kredisi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir